Dreefschool Protocollen

Op de Dreefschool hebben we verschillende protocollen. We zijn druk bezig om deze up to date te maken. 

Per 1 september 2023 gelden in ieder geval de onderstaande protocollen.

  • Veiligheidsplan
  • Ongewenst gedrag
  • Mobiele telefoon
  • TWijs medicijngebruik

Dreefschool protocol Ongewenst Gedrag

Dreefschool Veiligheidsplan

TWijs protocol Medicijnen