Team Dreefschool

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan de groep en het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. 

Vakleerkrachten
Onze school heeft vakleerkrachten voor de vakken: bewegingsonderwijs, muziek, Rots en Water en ICT.

Onderwijs ondersteuners
In de school hebben we drie onderwijs ondersteuners, die de leerkrachten en leerlingen ondersteunen bij het geven van onderwijs.

Conciërge | administratie | ICT
De school heeft twee conciërges, een administratief medewerker en een ICT coördinator, zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken in beide gebouwen.  

Bouwcoördinatoren
Op de Dreefschool maken we onderscheid tussen onderbouw  (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Elke bouw heeft een eigen coördinator, die de dagelijkse gang van zaken in de bouw coordineren. Samen met de directie vormen zij het managementteam (MT).

Intern begeleiders | gedragsspecialist
We hebben twee intern begeleiders op onze school. Zij coördineren de begeleiding die nodig is voor onze leerlingen, ondersteunen de leerkrachten en bewaken de kwaliteit van het onderwijs.

Onze gedragsspecialist begeleidt leerlingen met een hulpvraag omtrent gedrag.

Directie
We hebben twee directeuren die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de school.

Stagiaires
We hebben elk schooljaar ruimte voor studenten van de Pabo en het Nova College om ervaring op te doen binnen het onderwijs.