Wie is Twijs en wat doet Twijs?

‘TWijs’ staat voor Tienduizend kinderen wereldwijs.

TWijs is een stichting met een christelijke en katholieke identiteit. Dat betekent dat er op scholen van TWijs ruimte is voor alle kinderen, ouders en collega’s die zich bij ons thuis voelen en die onze grondslag respecteren. Natuurlijk moet de school ook passend zijn voor uw kind. En zo niet, dan gaan we samen op zoek naar de school die het beste is voor uw dochter of zoon.

TWijs bestuurt 31 scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Ruim 7.300 kinderen bezoeken onze scholen; dat zijn scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast bestuurt TWijs de Internationale Taalklas voor nieuwkomers en de International School Haarlem.

Waar wij voor staan
Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan een menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorgdragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen. TWijs staat voor vertrouwen hebben in elkaar, ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid en de menselijke maat.

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag van TWijs bestaat uit een raad van toezicht en een bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur, adviseert het bestuur en is werkgever van de bestuurder(s). Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en is werkgever voor alle collega’s binnen TWijs.

Privacystatement
TWijs verwerkt veel gegevens van haar leerlingen, ouders en/of verzorgers, medewerkers en leveranciers. Wij vinden het belangrijk om heel zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en waarom en op welke manier wij dat doen. 

Stichting TWijs
Bezoekadres: Garenkokerskade 19, 2013 AJ, Haarlem
Postadres: Postbus 2018, 2002 CA Haarlem

Telefoon: 023-7078380
Website: www.twijs.nl