Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, dient u de school hier vóór schooltijd over in te lichten via Parro

Als de school geen bericht van afwezigheid ontvangt, wordt u in de loop van de ochtend gebeld. Afspraken met tandarts of huisarts dienen buiten schooltijd plaats te vinden.