Aanmelden

Voor het aanmelden van kinderen geldt in Haarlem een plaatsingsbeleid.

Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Informatie over het aanmelden en het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina in bijgevoegd document.

Rondleiding

Om een indruk te krijgen van de school organiseren wij informatie ochtenden. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@dreefschool.nl onder opgave van naam en geboortedatum van de nieuwe leerling, uw telefoonnummer en met hoeveel personen (max 2) u welke ochtend langs wil komen.

De informatie ochtenden zijn van 9 uur tot ongeveer half elf op de volgende data: ma 13-05, ma 27-05 en na de zomervakantie weer op vr 13-09, do 19-09, di 08-10, vr 15-11, di 26-11, vr 10-01, do 16-01, di 04-02, vr 07-03, do 03-04, vr 11-04, di 13-05 envr 16-05.

Inleveren van het aanmeldformulier

Wilt u het originele aanmeldformulier per post versturen of afgeven op school, locatie Dreef, ter attentie van administratie. Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt dient u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen.

Loting

Na de loting ontvangt u bericht van de school waar uw kind is ingeloot met het inschrijfformulier om de inschrijving definitief te maken. Een aantal maanden voor de startdatum sturen wij u een intakeformulier met het verzoek deze zo spoedig mogelijk ingevuld te retourneren.

Intakegesprek

Zes tot vier weken voor de startdatum ontvangt u bericht in welke groep uw kind is geplaatst. Daarna neemt de leerkracht contact op om een intakegesprek af te spreken, u komt dan samen met uw kind naar school om kennis te maken met de leerkracht(en). De leerkracht laat de klas zien en geeft uitleg over hoe wordt gewerkt in de klas. Er is dan ook gelegenheid om bijzonderheden over uw kind te delen met de leerkracht.

Wennen voor kleuters

Uw kind mag in de week voor zijn of haar vierde verjaardag een ochtend komen wennen op school, deze dag spreekt u af met de leerkracht. De dag na zijn of haar vierde verjaardag is uw kind van harte welkom om alle dagen bij ons op school te komen.
In december en zes weken voor de zomervakantie vindt er vanwege de rust voor het kind geen instroom plaats.