Hoofd

Op de Dreefschool leren wij met ons hoofd hart en handen

Wij zijn een school waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het jonge kind kan bij ons spelend leren. Het onderwijs in de groepen 1-2 is vormgegeven in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Ook in de groepen 3 is aandacht voor het spelend leren in combinatie met de start van methodisch onderwijs. In alle groepen wordt aandacht besteed aan een rijke leeromgeving, waarbij de brede groei van ieder kind centraal staat.

Kunst van het lesgeven
We willen ieder kind een cognitief sterke basis meegeven. Vanaf groep 3 krijgen leerlingen methodisch gericht onderwijs voor de vakken taal, rekenen, spelling en wereldoriëntatie. Daarnaast geeft elke leerkracht les via het expliciete directie instructiemodel. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur in onze lessen. We noemen dat De kunst van het lesgeven. Dit betekent kortweg dat iedere les bestaat uit dezelfde instructie-opbouw. Het houdt de lessen concreet, efficiënt en overzichtelijk. Hierdoor blijven kinderen betrokken en heeft de leerkracht al tijdens de instructie helder voor ogen wat de leerlingen nodig hebben om het lesdoel te behalen. 

Referenties

Ik vind het leuk dat je tijdens de lessen ook een mening mag geven en kunt samenwerken.

- Janne, 11 jaar

De juffen en meesters leggen alles goed en rustig uit, zodat ik snap hoe ik het moet doen.

- Sofia, 9 jaar

We doen veel leuke dingen op school en de juffen bedenken steeds weer nieuwe leuke dingen om te doen. We kunnen nu allemaal al heel veel. Goed gedaan allemaal!

- Tirza, 8 jaar