Jaarplan

In het jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het schoolplan.

Er is gekozen voor een compacte vorm waarbij de volgende aspecten worden aangegeven:

  • het beleidsterrein;
  • het doel en onze ambitie;
  • de activiteiten en middelen;
  • het resultaat.

Het jaarplan is tot stand gekomen in overleg met het team en heeft de instemming van de oudergeleding van de MR. De effecten van het jaarplan worden beschreven in het jaarverslag van de school.

Door te werken met een jaarplan en een jaarverslag geven wij vorm aan de kwaliteitszorg, bestaande uit de elementen: planning, uitvoering, evalueren, bijstellen/nieuwe planning maken.

Bekijk hier het volledige jaarplan: