Wie kan inschrijven?

Iedereen kan inschrijven maar leerlingen die de Dreefschool als voorrangsschool hebben, op basis van hun woonadres, hebben voorrang.
Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Dreefschool zitten worden automatisch geplaatst maar moeten wél het aanmeldformulier inleveren.

Rondleiding

De directeur en adjunct directeur geven individuele rondleidingen aan nieuwe ouders, u kunt zodra u het aanmeldformulier via de gemeente thuis heeft ontvangen een afspraak maken door een mail te sturen naar info@dreefschool.nl

Informatie over het plaatsingsbeleid kunt u lezen in onderstaande brochures.

Voor meer Informatie over het plaatsingsbeleid in Haarlem, klik dan op website Naar school in Haarlem