Hart

Op de Dreefschool leren wij met ons hoofd, hart en handen

De school is trots op het predicaat Rots en Water school, omdat we geloven dat leren en groeien alleen plaats kan vinden in een sterk pedagogisch klimaat. Ieder kind is sociaal en emotioneel continue in ontwikkeling. Als school stimuleren en begeleiden we dit proces. 

Gedurende een schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Dreefschool elke drie weken Rots & Water les door een gekwalificeerd en advanced Rots en Water trainer. Bij ons op school is dat Nadia Aldjufrie. De overige weken biedt de eigen groepsleerkracht de oefeningen aan in de klas of doet een verwerkingsopdracht met de kinderen.

Rots en Water is een psychofysieke training. Rots staat voor weten wat je wilt, weten wie je bent, weten wat je doet. Water staat symbool voor vriendschap, verbondenheid, communicatie.

Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

Kinderen leren van Rots & Water o.a.:

  • stevig staan (gronden)
  • ademhaling (centreren)
  • concentreren (focus)
  • nee zeggen
  • keuzes maken
  • voor zichzelf opkomen
  • grenzen aangeven
  • samenwerken
  • in contact zijn met elkaar/aankijken
  • dat zij meer kunnen dan ze denken

Dit resulteert uiteindelijk in meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots & Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Voor meer informatie zie: website Rots en water 

Link naar 2Doc: Rots & Water documentaire: http://omroep.human.nl/speel.program.43565388.html.Referenties

Ik heb geleerd om zelf naar een groepje te gaan als er nog iemand nodig is. Ik wacht niet meer af. Ik ben meer Rots geworden.

- Leah, 9 jaar

Ik heb bij de Rots en Water lessen geleerd hoe ik goed stop kan zeggen en hoe ik sterk kan staan. Ook leren we sterk te zijn voor jezelf en voor een ander.

- Rens, 9 jaar

Bij Rots en Water leer je hoe je voor jezelf moet opkomen en hoe je je concentratie vasthoudt tijdens de les.

- Saraya, 9 jaar

Bij Rots en Water heb ik geleerd hoe ik mijzelf kan verdedigen (Rots), maar ook hoe ik een ander help (Water). Om dat goed te leren, deden we leuke activiteiten.

- Claire, 11 jaar

Niemand wordt gepest op onze school, leuk hè? 

- Fedor, 8 jaar

Wat ik ga onthouden van de Rots en Water lessen is dat je mag zijn wie je bent.

- Jaïse, 8 jaar