Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Weekbrief 29

Agenda

1 t/m 3 juni: Pinkstervakantie
26 juni: Wenochtend nieuwe groep 3
3 juli: Start zomervakantie 12.00 uur
Ma 17 aug: Start nieuw schooljaar

 

Beste ouders/ verzorgers,

Het is de bedoeling dat wij op 8 juni weer allemaal naar school gaan. We hebben de richtlijnen gisteravond ontvangen, en zullen ons na het Pinksterweekend buigen over de plannen voor de verdere opening. Het ook na 8 juni het een hele uitdaging worden om alle leerkrachten weer veilig voor een volle klas te krijgen. Naast het toenemende lerarentekort hebben we nu ook te maken met veiligheid en gezondheid.

 

We zijn verder druk bezig met de jaarkalender. Hierop staat wanneer we welke activiteit gaan organiseren, tenminste als het dan weer mag. Er staat op dat overzicht ook de planning van de studiedagen, het vakantierooster heeft u al ontvangen. Ook de formatie voor het komend schooljaar is nog niet klaar. Elke week verandert er wel iets waardoor we weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. Het blijft elk jaar weer een hele puzzel!

 

Sport
Graag nodigt Cricketclub Rood en Wit de leerlingen van de Dreefschool uit om lekker hun energie kwijt te raken op Eindenhout. Dit kan gewoon gratis, zonder dat ze meteen lid hoeven te worden. Het is vooral heel leuk als nog meer mensen bekend raken met deze mooie sport.
Zie voor meer informatie de bijlagen bij deze weekbrief.

 

Jubileumboek Er zijn weer een aantal enthousiaste ouders bezig met het 3e jubileumboek. Hierin komen alle kinderen te staan met foto en toekomstig beroep. In mijn kamer ligt een exemplaar van 5 jaar geleden. Wanneer u dit wilt mailt u dat mij en kom ik het voor schooltijd even buiten brengen. Chantal van Denken is druk bezig maar heeft nog wat hulp nodig:

 

Help!

We zijn op hele korte termijn alsnog begonnen aan het maken van een jubileumboek voor onze kinderen! Zou je het leuk vinden om te helpen?? We zijn op zoek naar ouders die de komende weken tijd hebben om te helpen. Lijkt het je wat? Bel/app dan Chantal van Denken 0651268584

 

Inline image

 

Adverteren boek

Graag bieden wij alle ondernemende ouders of andere familieleden de mogelijkheid om te adverteren in het jubileumboek. De kosten zijn dit keer slecht 50 Euro! Kinderen uit de bovenbouw tekenen/kleuren een mooie advertentie! Interesse? Bel/app dan Chantal van Denken 0651268584

 

Bij de Weekbrief in SchouderCom zit een toestemmingsformulier voor het plaatsen van een foto van uw

kind(eren) in het jubileumboek. 

 

Namens de collega’s wens ik u een fijne week.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken

Weekbrief 28

Agenda

21 en 22 mei Hemelvaart vakantie
29 mei Geen studiedag, wel school
1 juni t/m 3 juni Pinksteren
3 juli 12.00 uur start zomervakantie

 

Beste ouders/ verzorgers,
We zijn deze week eindelijk weer begonnen en het is ons zeker niet tegengevallen. U heeft zich keurig aan de afspraken gehouden en de kinderen konden allemaal rustig naar binnen. Wij zijn heel blij dat we uw kinderen weer les konden geven. Halve klassen is natuurlijk niet wat we gewend zijn, maar we hebben de kinderen hierdoor wel veel aandacht kunnen geven. Het valt ons op dat de kinderen het onderwijs op afstand over het algemeen goed hebben doorstaan. Veel dank voor uw inzet.

Het kost op zo’n dag veel tijd om elke keer de kinderen de handen te laten wassen, maar we zijn al heel gelukkig met het feit dat ze er weer zijn. Tussendoor worden drie keer per dag alle wc’s en deurklinken schoongemaakt door meester Pieter, Chaim, Liesbeth en onze schoonmaker. Hoe we verder gaan dit

schooljaar is nog onbekend, maar tot zover zijn we heel tevreden.

 


Chromebooks en opladers
De komende week hebben wij de chromebooks nodig voor het afnemen van een aantal toetsen.
Wanneer u nog een computer van school thuis hebt zouden wij die graag maandag weer terug willen hebben. Vergeet u ook de oplader niet?

 

Groepen 1/2
De groepen 1-2 zijn deze week opgestart met halve dagen. Het was voor leerkrachten en kinderen heel fijn om zo te beginnen, maar voor de ouders en opvangorganisaties nog een hele uitdaging. We hebben daarom besloten vanaf maandag 18 mei de groepen 1-2 een hele dag naar school te laten komen. Het gaat dan om de dagen waarop uw kind is ingedeeld (maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag). Ouders die al gebruik maakten van noodopvang op de andere dagen kunnen dit blijven doen. Op maandag, dinsdag en donderdag gaat het om een hele dag, maar omdat de vrijdagmiddag altijd al vrij is voor groep 1-2 zijn de kinderen dan ook vrij. Kinderopvangorganisaties hebben aangegeven aan te sluiten bij onze schooltijden. Deze afspraken gelden tot 1 juni onder voorbehoud van eventuele wijzigingen betreffende maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid.

 

IEP
Komende week starten we met de tweede ronde van het IEP LVS. We hebben bewust de gemaakt om de toetsen van IEP na terugkomst op school af te nemen. De reden hiervoor is dat we dan een duidelijk beeld krijgen van wat er bij de leerlingen nog aan onderwijs nodig is voor de komende periode. We hebben natuurlijk de werkzaamheden van de leerlingen goed kunnen volgen via de verschillende online kanalen, maar wij willen toch een breder beeld krijgen over de ontwikkeling in de afgelopen periode. Tijdens de studiedagen van 2 en 3 juni zullen we toetsen analyseren en een plan maken voor de periode tot aan de zomervakantie en daarna.


Thuis en school
Sommige kinderen komen in de pauze naar het park om hun klasgenoten te zien. We begrijpen dat dat erg gezellig is maar voor de tussen schoolse opvang is dit niet wenselijk. We willen u daarom vragen om tijdens schooltijd uw kind niet naar het park te laten gaan, maar eventueel na schooltijd met elkaar af te spreken.


Eindfeest
Een aantal ouders zijn bezig geweest met het organiseren van een eindfeest op 6 juni. U begrijpt dat we deze activiteit moeten uitstellen. Misschien kunnen we schooljaar 20/21 feestelijk afsluiten en zijn alle voorbereidingen niet voor niets geweest. 

 

Hulplijn voor ouders
https://www.verus.nl/actueel/nieuws/hulplijn-voor-ouders-ouderwijzertelefoon?utm_source=Verus+nieuwsbrief&utm_campaign=59d2614976-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_06_02&utm_medium=email&utm_term=0_eea3e2344a-59d2614976-153733013

 

Namens de collega’s wens ik u een fijne week en vast een mooi Hemelvaart vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren