Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Weekbrief 10

Agenda

11 november: Week adviesgesprekken groep 8
13 november: Schaatsen groep 8
18november: Facultatieve 10 min. gesprekken
20 november: Schaatsen groep 8
14 januari 2020: Voorlichtingsavond IEP
18 april 2020: Reünie

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

Van veel ouders hebben wij begrip gekregen voor onze strijd tegen de plannen van het kabinet. Het zou mooi zijn wanneer we meer handen in de klas krijgen, maar dat zit er helaas voorlopig niet in.

 

IEP

In groep 8 zijn we al een aantal jaren geleden afgestapt van de Cito eindtoets. We hebben toen gekozen voor de IEP-eindtoets, een kindvriendelijke toets die veel minder tijd kost. Nu is voor de groepen 3 t/m 7 ook de IEP-toets beschikbaar. We hebben besloten de Cito-toets aan de kant te schuiven en te vervangen door de IEP. Voor de kinderen is deze toets veel prettiger, het kost minder tijd om het te maken en de toets is flexibel inzetbaar. De Cito toets alleen het hoofd, de IEP toets het complete kind namelijk hoofd, hart (motivatie e.d.) en handen (creativiteit). Maar er verandert nog veel meer als het gaat om deze toets. Graag zouden wij de ouders van groep 3 t/m 7 willen uitnodigen voor een voorlichtingsavond op 14 januari 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur op de Kleine Houtweg. Er staat in Schoudercom een aanmeldingsformulier klaar waarop u kunt aangeven dat u komt en met hoeveel personen u komt.

 

Sinterklaas

Deze feestdag is nog ver weg, maar ik geef u vast de eindtijden voor donderdag 5 december op. U vindt ze ook op de jaarkalender:

- Groep 1 t/m 4 op 12.00 uur vrij. De Kleine Houtweg 10 minuten eerder, om 11.50u

- Groep 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij. De Kleine Houtweg 10 minuten eerder,  om 13.50u

 

Website reünie

Inline image

 

Op 18 april 2020 organiseren we een reünie voor alle oud-leerlingen.

Voor deze gelegenheid hebben we een pagina aangemaakt: www.100jaardreefschool.nl

U kunt zich hier opgeven.

 

Namens het team wens ik u een fijne week.

Met vriendelijke groeten,

Jan Vos van Marken.

12 novemberLees verder
Weekbrief 9

Agenda

6 november Stakingsdag, school dicht
11 november Week adviesgesprekken groep 8
13 november Schaatsen groep 8
18november Facultatieve 10 min. gesprekken
20 november Schaatsen groep 8

 

Beste ouders/ verzorgers,


Zoals het er nu naar uitziet zal de Dreefschool, net als bijna alle andere scholen dicht zijn op woensdag 6 november. Alleen wanneer er in de tussentijd een akkoord gesloten wordt tussen de vakbonden en de minister, gaat de staking niet door.


Ziekte
De tijd van de griep breekt weer aan. Gelukkig hebben mijn collega’s daar geen last van. We hebben wel een aantal pechgevallen. Juf Caroline, intern begeleider van de middenbouw zal waarschijnlijk tot de kerstvakantie niet aanwezig zijn. Zij is gevallen met haar fiets en vervelend terecht gekomen. Hierdoor kunnen bepaalde zaken rondom de leerlingzorg vertraging oplopen. Mocht u met acute vragen zitten dan kunt u mij altijd mailen. Verder is juf Miranda van groep 6 vervelend gevallen en zij heeft haar voet gebroken. Zij is afwezig in de maand november.

 

Reünie

Er lopen al heel veel oud-leerlingen in Haarlem rond die weten dat er op 18 april een reünie is van de Dreefschool. Binnenkort verschijnt er op de website een button. Wanneer u hierop klikt kunt u zich opgeven voor de reünie. Wilt u dit nieuws ook delen met andere oud- leerlingen?

 

Kinderboekenweek
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’. De kinderen hebben in de Kinderboekenweek veel geschreven, gezongen, getekend, maar vooral gelezen. We hebben voor de schoolbibliotheek weer heel veel mooie, nieuwe boeken gekregen van de Ouderraad. Daar zijn we heel erg blij mee, bedankt! Sam, Imke, Yara en Luca wonnen de gouden penselen en griffels. Goed gedaan, allemaal! U vindt hier het verhaal van Yara en een fragment van Luca. Wat hebben we toch een talenten op school!


Fragment van Luca 7C
Met een boek op reis… Tim zat lekker te lezen. Het verhaal heette “Niet alles wat je ziet is fantasie”. De telefoon ging. Het was zijn beste vriend Max die kaartjes geregeld had voor een reis naar het Cybereiland. Tim vond het een geweldig idee. Lekker zonder z’n ouders die hem de hele tijd in de gaten houden. Hij pakte zijn spullen in en natuurlijk zijn boek. … Op het eiland klommen ze over een hek naar een geheime bunker. Hier lag een logboek. Tim las het eerste stuk. Dag 1: vandaag eerste dag. We hebben een paar insecten naar de dimensie gestuurd en ze kwamen ongedeerd terug. Dag 2: Mensen naar dimensie gestuurd, maar zij kwamen niet terug.

Wil je weten hoe dit spannende verhaal afloopt, kijk dan op de Dreef.


Nieuws over de fusie
TIENDUIZEND KINDEREN WERELDWIJS: TWijs is de nieuwe naam van het schoolbestuur waaronder onze scholen (voorheen van Sint Bavo en Salomo) vanaf 1 januari 2020 samen verder gaan. Deze naam – TWijs – is niet willekeurig gekozen maar drukt onze opdracht uit: Tienduizend kinderen Wereldwijs. Wij ontlenen onze opdracht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) van de Verenigde Naties, gericht op het jaar 2030*. In de komende 10 jaar zullen tienduizend kinderen onze scholen verlaten en uitstromen naar de middelbare school, op weg naar een plek in de grote, volwassen wereld om hen heen. Het beste en mooiste dat we deze kinderen kunnen meegeven is wereldwijsheid, zodat zij zich ontwikkelen tot weerbare en mondiale burgers, die zich inzetten voor vreedzaam samenleven, oog hebben voor duurzaamheid en gericht zijn op steeds blijven leren. Wij zijn er trots op om met ruim 800 medewerkers en 31 scholen verder te mogen werken aan onze opdracht. Die trots komt terug in onze nieuwe naam: TWijs. Iedereen die bij ons werkt – leerkrachten, schooldirecteuren, ondersteuners en beleidsmedewerkers – zet zich ervoor in dat kinderen bij ons een leerzame en prachtige schooltijd doormaken. Tienduizend kinderen Wereldwijs. Als TWijs zullen wij ons onverminderd inzettend voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en uitstekend werkgeverschap.

 

Namens het team wens ik u een fijn weekend.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Vos van Marken.

1 novemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren