Welkom op de website van de Dreefschool in Haarlem.

Met deze website proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen op onze school.

Wanneer u uw kind wilt opgeven voor de Dreefschool , dan kunt u contact opnemen met de administratie van de school (0235312912) De administratie zal een afspraak met u maken voor een intakegesprek en een rondleiding met de directeur, de heer Jan Vos van Marken.

Voor de kinderen die in de groepen 2 t/m 8 worden aangemeld volgt een aparte aanmeldingsprocedure. Samen met de intern begeleider kijken we of uw kind zorg nodig heeft. Wanneer dat het geval is, willen we die zorg goed in kaart brengen en samen vaststellen of wij die zorg wel kunnen bieden. Heel belangrijk, want wij willen u goed voorlichten over onze mogelijkheden. Met uw toestemming nemen we contact op met de school van herkomst. Met alle informatie op tafel nemen we gezamenlijk een besluit.

De Dreefschool kent een hoofdlocatie aan de Dreef en een dependance aan de Kleine Houtweg.
In beide gebouwen zitten drie kleuterklassen. Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we er voor gekozen dat de parallelgroepen bij elkaar zitten.
Op de Dreef zitten de groepen 1/2A, 1/2D, 1/2E, 4, 6 en 7. Op de Kleine Houtweg zitten de groepen 1/2B, 1/2C, 1/2F, 3, 5 en 8.
De dependance begint om 8.20 uur en de hoofdlocatie om 8.30 uur. Ouders met kinderen in verschillende gebouwen hebben zo de tijd om van het ene gebouw naar het andere te lopen.