Dreefschool

Hoofd, Hart en Handen

Weekbrief 15 (12-05-2023)

Agenda

16 mei: Schoolreisje groep 3 en 4
Schoolreisje groep 5 t/m 7: 18 en 19 mei
Hemelvaartsdag: 26 mei
Schoolreisje groep 1 en 2: 30 mei
Studiedag: groep 1 t/m groep 8, hele dag vrij
Woensdag 14 juni: Sportdag groep 1 en 2
Vrijdag 23 juni: Sportdag groep 3 en 4
Dinsdag 4 juli groep 8a Donderdag 6 juli groep 8b: Musical groep 8
Vrijdag 7 juli: Doordraai-uurtje groep 3 t/m groep 7 Groepen 8 komen dan 10.15u op school.
Vrijdagochtend 7 juli: Sportdag groep 5 en 6
Vrijdagmiddag 7 juli: Sportdag groep 7 en 8
Vrijdagmiddag 21 juli: Groep 5 t/m groep 7 om 12 uur vrij

 

Beste ouders/verzorgers,


Hierbij de weekbrief.

 

Aanmelding van nieuwe kleuters
De loting voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020 zal donderdag 1 juni plaats vinden. De uiterste inleverdatum voor het aanmeldformulier is 23 mei.
Geen aanmeldformulier ontvangen of kwijtgeraakt? U kunt het hier online invullen en downloaden:
193342-aanmeldformulier-basisschool-haarlem-digitaal-invulbaar-dot-pdf (dreefschool.nl)
Broertjes en zusjes hebben automatisch plek mits zij zijn aangemeld voor de centrale loting.

 

Bezoek Halt in de groepen 8
De groepen 8 hebben afgelopen dinsdag 9 mei bezoek gehad van Halt. Er werd uitgelegd wat Halt voor organisatie is en waar Halt voor staat. De kinderen weten nu wat strafbare feiten zijn en wat de gevolgen zijn als je een strafbaar feit pleegt. De les stond vooral in het teken van onlinegedrag, welke apps gebruiken de kinderen, wat zijn de afspraken in de groepsapp en wat is het verschil tussen plagen/pesten/bedreigen. Aan de hand van stellingen konden de kinderen hun mening geven en vonden er interessante gesprekken plaats. Tot slot werd de kinderen ook gevraagd of ouders
meekijken wat ze allemaal online doen, een mooie opening voor u om hier eens het gesprek thuis over aan te gaan.


Bezoek aan het museum van groep 5B

In het kader van het erfgoedprogramma 'Wie wat bewaart, heeft wat' bezochten de groepen 5 het Verwey Museum Haarlem (voormalig Museum Haarlem tegenover het Frans Hals Museum). In drie groepen gingen we door het museum waarbij de groepjes rouleerden. Een groepje ging beoordelen welke objecten geschikt waren om in het museum te tonen: het Droste-blikje, Haarlemmerolie, een stoof of toch een zilveren beker? Het tweede groepje begon bij de expositie 'Allemaal Haarlemmers' over de geschiedenis van Haarlem. We zagen onder andere een maquette van de oude stad, een hoge bi (ouderwetse fiets), een model van een trekschuit en luisterden naar de Damiaatjes. Het derde groepje begon bij de tentoonstelling over illustrator The Tjong King. Daarbij hadden wij het geluk dat deze kunstenaar toevallig net in het museum was. Hij maakte ter plekke een tekening voor onze klas en zette daaronder zijn handtekening, heel bijzonder! Eigenlijk hadden we nog veel langer in het museum willen blijven. Een reden om er nog eens naartoe te gaan!

 

Inline image Inline image

 

Bezoek aan Hildebrand van groep 8A
Woensdagochtend 10 mei zijn we met een groepje kinderen uit groep 8a naar Hildebrand geweest om vlinders te vouwen met de bewoners. Zowel de kinderen als de bewoners hebben genoten van dit gezellige en creatieve bezoek!

 

Inline image Inline image

 

Dansles in de kleuterklassen
Afgelopen donderdag hebben de kleuterklassen een monsterachtige dansles van juf Sofia gekregen.
Ze heeft ons in 45 minuten wel drie dansen aangeleerd met als thema: Monsters.
We moesten ze nadoen, we hadden ze onder ons bed, ze kwamen achter ons aan, we werden vrienden met de monsters en dat allemaal op muziek. Het was superleuk om eens van een echte danseres les te krijgen en alle juffen vonden het heel knap hoe goed groep 1 en 2 dit allemaal deed.

 

Inline image Inline image

 

Protocol ongewenst gedrag

Binnen de Dreefschool heerst er een pedagogisch klimaat, waar elk kind zich in alle veiligheid optimaal kan ontwikkelen. Leerkrachten bevorderen dit door kinderen positief te benaderen en te benoemen welk gedrag wenselijk is. Vanuit de positieve psychologie wordt er contact gemaakt met kinderen.
De school heeft drie vaste basisprincipes die een veilig pedagogisch klimaat garanderen, namelijk:
➢ Binnen de school heerst er rust.
➢ Elk kind is van iedereen. (De leerkracht voelt de verantwoordelijkheid voor elke leerling van de Dreefschool.
➢ Wij spreken over en naar elkaar op een positieve manier.

 

Helaas komt het soms voor dat een kind zich toch onveilig voelt op school. Dat kan bijvoorbeeld doordat hij/zij gepest wordt. Het is ten alle tijden belangrijk dat er binnen de school een duidelijk beleid heerst om pestgedrag te voorkomen.
Op onze website kunt het document ‘Protocol ongewenst gedrag’ vinden. Hierin staat beschreven wat wij binnen de Dreefschool doen om pesten te voorkomen (preventief) en aan te pakken, zodat het zich niet herhaald.

 

Parkeren

Zoals u allen heeft gezien en gemerkt zijn de Dreef en de ventweg weer goed bereikbaar. Mocht u met de auto naar school komen dan is het niet de bedoeling dat u de auto parkeert op het schelpenpad. Dit was al niet de bedoeling, maar tijdens de verbouwing werd er een oogje dicht geknepen. Nu alles weer begaanbaar is, kunt u gebruik maken van de kiss en ride zone. Zo wordt het op het schelpenpad ook weer veilig voor de kinderen en de ouders die met de fiets komen. Alvast veel dank.


Vakantie rooster en lesvrije dagen

Met instemming van de MR vindt u hieronder het vakantie rooster en de lesvrije dagen voor aankomend schooljaar 2023-2024.

Zoals u ziet beginnen we met voor de leerkrachten een twee daagse training Rots&Water. Dit is bewust zo gepland, zodat deze kennis meteen aan het begin van het schooljaar gebruikt kan worden in alle groepen.

 

Vakantie rooster
Herfstvakantie: 21-10-2023 t/m 29-10-2023
Kerstvakantie: 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakanti: 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Pasen: 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Koningsdag: 27-04-2024
Meivakantie met Hemelvaart: 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Pinksteren: 19-05-2024 t/m 20-05-2024
Zomervakantie: 20-07-2024 t/m 01-09-2024

 

Lesvrije dagen
Do 28 en vrij 29 sept: Groep 1 t/m groep 8: Rots en Water
Ma 30 okt: Groep 1 t/m groep 8: TWijs- dag
Vrij 17 nov: Groep 1 t/m groep 2 Groep 3 Groep 4 t/m groep 8: Kleuterspecialist Uitwerken thema's Leesmethode
Woe 7 feb 2024: Groep 1 t/m groep 2 Groep 3 t/m groep 8: Kleuterspecialist Schoolanalyse en administratie/rapporten
Di 21 mei 2024: Groep 5 t/m groep 8 Let op! 1 t/m 4 gaat wel naar school: Leesmethode
Vrijdagmiddag 14 juni 2024: 5 t/m 8: Administratie/rapporten

 

Een fijne week,


Team de Dreefschool

 

Weekbrief 14 (14-04-2023)

Agenda

18 en 19 april: IEP- eindtoets groep 8
18 april: Schoolfotograaf voor groep 1 en 2 locatie de Dreef

20 april: Schoolfotograaf voor groep 1 en 2 locatie kleine Houtweg
21 april: Groep 5 t/m 8 12.00 vrij
24 april t/m 5 mei: Meivakantie
9 mei: ‘Onlinegedrag’ voor gr 8, gegeven door Halt
16 mei: Schoolreisje groep 3 en 4 en Schoolreisje groep 5 t/m 7
18 en 19 mei: Hemelvaartsdag
26 mei: Schoolreisje groep 1 en 2
30 mei: Studiedag: groep 1 t/m groep 8, hele dag vrij
Woensdag 14 juni: Sportdag groep 1 en 2
Vrijdag 23 juni: Sportdag groep 3 en 4
Vrijdagochtend 7 juli: Sportdag groep 5 en 6
Vrijdagmiddag 7 juli: Sportdag groep 7 en 8

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Paasontbijt bij de kleuters

Samen met een aantal ouders en kinderen hadden we een dag van tevoren de tafels gedekt en wat zag het er gezellig en uitnodigend uit! Door die leuke bakjes met narcissen en de zelfgemaakte Paasmandjes hadden we ook een beetje lente in de klas. Toen de kinderen donderdag op school kwamen en die vrolijke tafels zagen, hadden ze er gelijk zin in. Toch hebben ze voor we gingen ontbijten eerst goed naar het Paasverhaal geluisterd. Best een lastig verhaal maar ook mooi verhaal om te vertellen en hoewel het eerst verdrietig was, gaf het ons later ook weer hoop op nieuw leven, een nieuw begin. We hebben daarna heel gezellig gegeten, alles viel goed in de smaak. Ze hadden zo hun buikje rond gegeten dat bij velen het tussendoortje later op de dag weer terugging in de rugtas.

 

Inline image Inline image

 

Paasontbijt in groep 6
Wat hebben we genoten van een heerlijk paasontbijt mede mogelijk gemaakt door de OR en de klassenouders die alles in huis hebben gehaald! Bedankt!!!
Tijdens het paasverhaal werden er o.a. matzes gegeten voorzien van wat boter met suiker, een gekookt eitje, lekker drinken, een bolletje en uiteraard wat chocolade eitjes. Onze dag kon niet meer stuk.

 

Inline image

 

Bezoek aan de Sint Jakob Kliniek

Op woensdag 5 april is groep 6B samen met de juf in de Sint Jakob Kliniek in Haarlem geweest. De revalidanten en medewerkers vroegen naar aanleiding van het succes van ons kerstoptreden of we nog een keer wilden komen zingen om de bewoners op te fleuren. Dat hebben we dan ook gedaan, we hebben verschillende liedjes gezongen uit ons liedjesmap, zoals: de Lentecanon, de Banaan, Edje Skeletje en Hallo Wereld. Tot slot hebben we aan alle bewoners en revalidanten een paashangertje gegeven, die we zelf hebben uitgezaagd en hebben geschilderd. Het bezoek werd afgesloten met een heerlijk glaasje limonade en een zakje paassnoepjes. Het was weer een groot muzikaal succes.

 

Inline image Inline image

 

Sponsorloop
Donderdag 6 april hebben alle leerlingen hardgelopen voor het goede doel Turkije en Syrië. Na een spetterende warming up gegeven door de groepen 8, klonk het startsignaal en werd er gestart met lopen door de verschillende groepen. Wat hebben onze leerlingen ontzettend hun best gedaan. Super goed om te zien. De komende dagen wordt het laatste geld ingezameld, zodra dit allemaal binnen is zorgen wij voor een update over het ingezamelde geld.
Een speciale dank voor de OR, mede dankzij hun inzet is dit een fantastisch evenement geworden.

 

Inline image Inline image


Bericht vanuit de OR
Het is alweer een week geleden dat de kinderen heel hard hebben gerend voor de containerschool in Elbistan. Misschien heb je het artikel in het Haarlems Dagblad al gelezen? De sponsorloop van de Dreefschool werd ook opgepikt door de Turkse media!
Tot nu is de tussenstand €15.599,06. Een waanzinnig bedrag! Er is €40.000 nodig om een containerschool in Elbistan op te zetten door stichting AHBAP. We zullen de deadline voor het overmaken van de donaties met een extra week verlengen.

Het bedrag kan overgemaakt worden op:
NL43INGB0002836787
tav OUDERRAADDREEFSCHOOL
ovv Sponsorloop Dreefschool 2023

We bedanken alle sponsoren voor jullie bijdrage!

 

Groep 8 bezoek aan de Erebegraafplaats Bloemendaal
In de groepen 8 wordt de Tweede Wereldoorlog uitgebreid behandeld.
Deze week hebben we een bezoek gebracht aan de Erebegraafplaats Bloemendaal. Daar liggen 372 Nederlandse verzetsstrijders begraven. De kinderen kregen een rondleiding en gingen vervolgens op zoek naar Hannie Schaft en de jongste en oudste verzetsstrijder.
Als gastspreker was Rudie Cortissos in beide klassen aanwezig. Hij werd geboren in 1939 en heeft de oorlog meegemaakt en overleefd. Een groot deel van zijn familie helaas niet. Op zeer indrukwekkende wijze heeft hij over de geschiedenis van zijn familie verteld.

 

Inline image Inline image

 

Verandering van de gymtijden
Na de meivakantie veranderen er wat gymtijden voor sommige groepen. Dit komt doordat we de gymzaal in de Badhuisstraat delen met de Hannieschaftschool. De groepen 4 zullen op woensdag gymles krijgen van Cor in de speelzaal. Hierdoor zullen de kleutergroepen moeten rouleren met de gymlessen, de ene week heb je dus les van Cor op woensdag en de andere week op maandag van Rowan.

 

week 19 , 8 en 10 mei
maandag rowan
13.30-14.00 ½ A
14.00-14.30 1/2B

 

woensdag Cor
8.30-9.15 4a
9.15-10.00 4B
10.30- 11.15 1/2C
11.15- 11.45 1/2D

 

week 20 , 15 en 17 mei
maandag rowan
13.30-14.00 ½ c
14.00-14.30 1/2D

 

woensdag Cor
8.30-9.15 4a
9.15-10.00 4B
10.30- 11.15 1/2A
11.00- 11.45 1/2B

 

Een fijn weekend,
Team de Dreefschool

 

14 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren