Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Weekbrief 30

Agenda

26 februari: Wenochtend nieuwe groep 3
3 juli: 1200 uur start zomervakantie

 

Beste ouders/ verzorgers,


Op de dag dat ik ongeveer 24 keer ben toegezongen voor mijn verjaardag laat ik u het zoveelste rooster zien maar nu voor de periode tot de zomervakantie en, als er verder niets verandert, na de zomervakantie.
Het zal nog steeds zo zijn dat we niet allemaal tegelijk naar school kunnen komen. We houden het corona-rooster dat wij hadden zoveel mogelijk in stand om verdere verwarring te voorkomen. Het verschil is wel dat nu iedereen naar school komt, ook woensdag en dat de vrijdagmiddag voor de groepen 3 en 4 weer gewoon vrij is.

 

Algemeen
- De kinderen komen zoveel mogelijk alleen en lopend naar school.
- Ouders mogen niet in de school.
- Ouders houden zoveel mogelijk afstand van elkaar en andere kinderen.
- De kinderen gaan op dezelfde manier de school in en uit, zie hieronder.
- Op de Dreef zijn geen brigadiers aanwezig.
- Kinderen in de groepen 1 t/m 8 hangen hun jas en tas aan de kapstok.
- Er is geen noodopvang meer.
- Alle oefenochtenden van groep 2 vervallen, de wenochtend op 26 juni gaat wel door voor de nieuwe groep 3 kinderen.
- De kinderen krijgen een aangepast rapport.
- Oudergesprekken worden gevoerd via de telefoon of Google Meet.
- Er is weer gymnastiek. Pieter verzorgt een programma aangepast aan de richtlijnen. De gymtassen mogen weer mee, het rooster is min of meer hetzelfde.

 

Dreef brengen
Start school
1-2A, 4A, 6A, 7A 8:20-8:30, start 8:30
1-2 D, 4B, 6B, 7B 8:35-8:45, start 8:45
1-2 E, 6C en 7C 8:50-9:00, start 9:00

 

Groep 1-2
Ouders van kinderen van groep 1-2 dragen hun kind over op de stoep voor de school aan een kind van groep 7; 1-2A bij de hoofdingang trap, 1-2 D bij het hek, 1-2E bij het hek.

De kinderen van groep 7 begeleiden uw kind naar het klaslokaal.


Groep 4-6-7
Ouders en kinderen van groep 4-6-7 die met de auto of fiets komen kunnen hun kind afzetten op de ‘drop off’- plek voor de school. Deze drop off plek is alleen te bereiken via de ventweg. Als u met de auto komt kunt u gewoon de Kiss and Ride strook gebruiken.

Ouders en kinderen van groep 4-6-7 die lopend naar school komen, komen via het Schelpenpad en kunnen samen met hun kind oversteken. Daarna gaan de ouders weer terug via het Schelpenpad.

 

Dreef halen
Groep 1-2
Kinderen van groep 7 staan met kinderen van de groep 1-2A bij de trap, met de kinderen van groep 1-2 D en E bij het hek. Ouders staan in de rij om hun kind een-voor-een op te halen.


Einde school woensdag en vrijdag groep 1-2
1-2A: 11:45 uur (hoofdingang)
1-2D: 12.00 uur (hek)
1-2E: 12:15 uur (hek)


Groep 4-6-7
De kinderen van groep 4 staan voor de school om opgehaald te worden.
De leerkrachten steken met de kinderen van groep 6 en 7 over naar het Schelpenpad. Daar staan hun ouders te wachten.

 

Einde school
4A, 6A, 7A: 14.30 uur
4B, 6B, 7B:: 14.45 uur
6C, 7C: 15.00 uur


Woensdag
4A, 6A, 7A: 11.45 uur
4B, 6B, 7B:: 12.00 uur
6C, 7C: 12.15 uur

 

Kleine Houtweg brengen
Start school
1-2 B, 3A, 5A, 8A : 8:10u - 8:20 uur start 8:20 uur
1-2 C, 3B, 5B, 8B, 8C: 8:25u - 8:35 uur start 8:35 uur

 

Groep 1-2
Ouders van kinderen van groep 1-2 kunnen hun kind bij de meest noordelijke ingang van de Kleine Houtweg overdragen aan een kind van groep 8. Eerst zet u uw fiets aan de overkant van de weg, daarna kunt u zich aansluiten. De looprichting voor groep 1-2 is vanaf H’art naar de voordeur. Nadat u uw kind heeft afgegeven loopt u weg via de straat.

De kinderen van groep 8 begeleiden uw kind naar het klaslokaal.

 

Groep 3
Ouders van kinderen van groep 3 komen vanaf de Baan en brengen hun kinderen naar de donkergroene poort en zetten daar hun kind af. Vanaf daar kunnen de kinderen van groep 3 kinderen zelf naar de achteringang van de school lopen.


Groepen 5 en 8
Kinderen van groep 5 en 8 kunnen hun fiets voor de school in de fietsenstalling plaatsen en dan in via de hoofdingang van de school naar binnen gaan.

 

Kleine Houtweg Halen
Einde school
1-2B, 3A, 5A, 8A : 14.35 uur
1-2 C, 3B, 5B, 8B, 8C : 14.50 uur


Einde school woensdag en vrijdag voor groep 1-2 en groep 3
1-2 B, 3A: 11.55 uur
1-2 C, 3B: 12.05 uur


De kinderen van de groepen 1-2 worden opgehaald op dezelfde plek als waar ze zijn gebracht. Ouders staan in de rij om hun kind op te halen, groep 8 komt met uw kind naar buiten.

De kinderen van groep 3-5-8 kunnen worden opgehaald op het achterplein van de Kleine Houtweg.
De looproute bij het halen is erin bij de hoofdingang en eruit via de groene poort. Niemand gaat dus naar buiten bij de hoofdingang. Kinderen die alleen naar huis gaan, gaan via het achterplein en de groene poort naar buiten.
Op het plein zijn vakken aangegeven waar ouders kunnen staan die op hun kind wachten.

 

Naschoolse opvang
De kinderen van de Geel Witjes en Op Stoom worden opgehaald op de tijd dat de kinderen uit zijn. Het Hazeltje kan de kinderen alleen op 14.45 uur ophalen. Dit betekent dat wij de eerste groep een kwartier in de klas opvangen en de laatste groep een kwartier eerder meegeven.


Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.


Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

 

 

Weekbrief 29

Agenda

1 t/m 3 juni: Pinkstervakantie
26 juni: Wenochtend nieuwe groep 3
3 juli: Start zomervakantie 12.00 uur
Ma 17 aug: Start nieuw schooljaar

 

Beste ouders/ verzorgers,

Het is de bedoeling dat wij op 8 juni weer allemaal naar school gaan. We hebben de richtlijnen gisteravond ontvangen, en zullen ons na het Pinksterweekend buigen over de plannen voor de verdere opening. Het ook na 8 juni het een hele uitdaging worden om alle leerkrachten weer veilig voor een volle klas te krijgen. Naast het toenemende lerarentekort hebben we nu ook te maken met veiligheid en gezondheid.

 

We zijn verder druk bezig met de jaarkalender. Hierop staat wanneer we welke activiteit gaan organiseren, tenminste als het dan weer mag. Er staat op dat overzicht ook de planning van de studiedagen, het vakantierooster heeft u al ontvangen. Ook de formatie voor het komend schooljaar is nog niet klaar. Elke week verandert er wel iets waardoor we weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. Het blijft elk jaar weer een hele puzzel!

 

Sport
Graag nodigt Cricketclub Rood en Wit de leerlingen van de Dreefschool uit om lekker hun energie kwijt te raken op Eindenhout. Dit kan gewoon gratis, zonder dat ze meteen lid hoeven te worden. Het is vooral heel leuk als nog meer mensen bekend raken met deze mooie sport.
Zie voor meer informatie de bijlagen bij deze weekbrief.

 

Jubileumboek Er zijn weer een aantal enthousiaste ouders bezig met het 3e jubileumboek. Hierin komen alle kinderen te staan met foto en toekomstig beroep. In mijn kamer ligt een exemplaar van 5 jaar geleden. Wanneer u dit wilt mailt u dat mij en kom ik het voor schooltijd even buiten brengen. Chantal van Denken is druk bezig maar heeft nog wat hulp nodig:

 

Help!

We zijn op hele korte termijn alsnog begonnen aan het maken van een jubileumboek voor onze kinderen! Zou je het leuk vinden om te helpen?? We zijn op zoek naar ouders die de komende weken tijd hebben om te helpen. Lijkt het je wat? Bel/app dan Chantal van Denken 0651268584

 

Inline image

 

Adverteren boek

Graag bieden wij alle ondernemende ouders of andere familieleden de mogelijkheid om te adverteren in het jubileumboek. De kosten zijn dit keer slecht 50 Euro! Kinderen uit de bovenbouw tekenen/kleuren een mooie advertentie! Interesse? Bel/app dan Chantal van Denken 0651268584

 

Bij de Weekbrief in SchouderCom zit een toestemmingsformulier voor het plaatsen van een foto van uw

kind(eren) in het jubileumboek. 

 

Namens de collega’s wens ik u een fijne week.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren