Onze school

Hier vindt u algemene informatie over de Dreefschool, zoals de schooltijden en teaminformatie

Ouders

Alle informatie voor ouders zoals de jaarkalender van onze school en de weekbrief zijn hier te vinden.

SchouderCom

Elke klas laat hier weten wat ze hebben gedaan en meemaken. En wat er in de planning staat.

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

Weekbrief 3 (17-09-2021)

Agenda

14 t/m 17 september: Kamp gr. 8
20 september: Groepen 8 vrij
22 september: Studiedag gr 1 t/m 4, kinderen gr 1 t/m 4 vrij
30 september: Opname dag Dit is Holland
1 oktober: Kinderpanel
6 oktober: Start kinderboekenweek
7 oktober: Vossenjacht
7 oktober: Schoolfotograaf locatie Kleine Houtweg gr 3 t/m 8
8 oktober: Schoolfotograaf locatie Dreef gr 3 t/m 8
8 oktober: 11.00 ouderpanel
15 oktober: Middag groepen 5 t/m 8 vrij
18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie
25 oktober: Studiedag: kinderen van groep 1 t/m 8 vrij

 

Beste ouders

 

Het is de derde schoolweek en in de groepen zijn wordt veel geleerd en hard gewerkt!
De groepen 8 zijn in de afgelopen week op kamp in Ter Aar geweest, zij hebben het ontzettend goed en gezellig gehad met elkaar! Een aantal collega’s is op bezoek geweest bij het nachtspel en de poldersport. Vandaag komen zij weer met de bus terug.
In de groepen 3 zijn de leerlingen gestart met het inzetten van Chromebooks ter ondersteuning en verdieping van de lesstof. En in de groepen 1-2 staat het thema Pluk van de Petteflet centraal.

 

Inline image


De info avonden van de groepen 3 en 8 zijn positief verlopen. Gelukkig kunnen we dit schooljaar meer in ‘live’ verbinding staan met alle ouders. Het doet ons goed om weer ouders in de school bij de startgesprekken te ontmoeten.

 

Inline image

 

Kinderpanel vanaf 1 oktober weer van start!
In het kinderpanel zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Elke klas kiest één leerling. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van het kinderpanel.

 

Inline image


De gekozen kinderen moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar het kinderpanel tijdens een vergadering. En andersom ook, wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de (adjunct-)directeur van de school.

 

Een kinderpanel kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Dit panel kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, speelkwartier enz...


De gekozen vertegenwoordigers benoemen uit hun midden een voorzitter en een notulant. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen en bepalen welke briefjes uit de ideeën bus belangrijk genoeg zijn om te bespreken. Het kinderpanel maakt een agenda met bespreekpunten. De voorzitter bespreekt vooraf de agenda met de (adjunct-)directeur.


Belangrijke uitgangspunten zijn : de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren de leerlingen inspraak geven de leerlingen democratie laten ervaren de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

 

Inline image


Werk in uitvoering: schoolontwikkelingen
De fietsenstalling op locatie Dreef is in de zomervakantie opnieuw betegeld en er zijn nieuwe rekken geplaatst. Afgelopen woensdag is het laatste hekwerk bij de kleuters neergezet. Dit geeft veel meer overzicht in de stalling. De groepen 1-2 parkeren de fietsen achterin en de groepen 4-6-7 kunnen de fietsen voorin de stalling parkeren.


In de vakantie zijn wij overgegaan naar een nieuw leerling administratie
systeem. Het is voor ons nog even oefenen om alle gegevens op de juiste plek te krijgen. Aanstaande woensdag is de studiedag van de groepen 1-2 daarop gericht. Voor de kleuters gebruiken wij dit namelijk ook als observatie systeem.


Voor de groepen 3-4-5 zijn we gestart met de gefaseerde invoering van een nieuwe versie van de rekenmethode WIG 5. Het is de opvolger van de vorige rekenmethode. Op de studiedag van aanstaande woensdag gaan we hier samen een verdiepingsslag in maken. Volgend schooljaar gaan ook de groepen 6-7-8 met deze versie werken.


Ondertussen zijn alle collega’s aan het oefenen met de werkwijze van de Kunst van het Lesgeven. In het afgelopen schooljaar hebben wij hier al twee studiemomenten aan besteed, dit jaar komen er nog twee dagdelen aan. Eind november ronden we dit hopelijk met een mooi certificaat af! In de tussentijd worden alle klassen bezocht door de directie en de instructeurs. Ook gaan de collega’s samen de lessen voorbereiden.


De website is weer helemaal up-to-date voor dit schooljaar. Onder andere is de schoolgids vernieuwd.


De komende periode hebben we de focus op de voorbereidingen van de Kinderboekenweek en de vossenjacht!


Fijn weekend!


Namens het team van de Dreefschool

17 septemberLees verder
Weekbrief 2 (03-09-2021)

Agenda

8 september: Info avond groep 3
13 t/m 17 september: Startgesprekken groep 4 t/m 7
14 t/m 17 september: Kamp gr. 8
20 september: Groepen 8 vrij
22 september: Studiedag gr 1 t/m 4, kinderen gr 1 t/m 4 vrij
30 september: Opname dag Dit is Holland
1 oktober: Kinderpanel
6 oktober: Start kinderboekenweek
7 oktober: Vossenjacht
7 oktober: Schoolfotograaf locatie Kleine Houtweg gr 3 t/m 8
8 oktober: Schoolfotograaf locatie Dreef gr 3 t/m 8
8 oktober: 11.00 ouderpanel
15 oktober: Middag groepen 5 t/m 8 vrij

 

Beste ouders,

 

Na een feestelijke start van het schooljaar met koffie voor alle ouders zijn de kinderen positief van start gegaan! Deze eerste weken staan in de groepen vooral in het teken van groepsvorming; gezamenlijke afspraken worden gemaakt om de sfeer en de samenwerking goed te krijgen. Ook al kennen de kinderen elkaar al goed, toch begint dit dynamische proces ieder schooljaar weer opnieuw.

 

Inline image

 

Even voorstellen:
In groep ½ B is onze nieuwe collega Britt Roodnat gestart. Zij stelt zich hieronder even aan jullie voor:


Beste ouders,
Mijn naam is Britt en ik werk sinds dit schooljaar in groep 1-2B van de Dreef school. Tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn zin!
Ik ben hier terecht gekomen door juf Lisa met wie ik vriendinnen ben.

 

Inline image

 

In mijn vrije tijd sport ik graag (crossfit en yoga). Maar ik vind het ook heerlijk om lekker te borrelen met vriendinnen of uitgebreid te koken.
Ik hoop jullie allemaal snel te zien en er een fijn schooljaar van te maken! (zie foto)


Juf Jennifer van groep ½ D verwacht in het najaar haar eerste kindje! Zij zal vanaf begin oktober met verlof gaan. De vervanging is gelukkig al geregeld, de ouders van de groep worden hierover apart geïnformeerd. De vervanging start al iets eerder, zodat Jennifer alles goed kan overdragen.


Op woensdag gaf juf Manon altijd gymles, want dan neemt Pieter ouderschapsverlof op. Manon kreeg de mogelijkheid om op haar andere school meer dagen te werken, dus is zij bij ons gestopt. Per 1 oktober hebben wij ook voor haar vervanging gevonden. Meester Cor Bruijne zal de gymlessen op woensdag gaan verzorgen. Cor zal zich t.z.t. ook even voorstellen in de weekbrief.

 

Extra ondersteuning
Dit schooljaar is de extra ondersteuning anders georganiseerd.
Vorig schooljaar signaleerden wij dat sommige kinderen meerdere momenten per week uit de structuur van de klas werden gehaald voor extra ondersteuning. Dit gebeurde ook op tijden dat er instructie in de klas werd gegeven of op momenten waarop leuke activiteiten in de klas werden georganiseerd.
Dat waren de voornaamste redenen om de ondersteuning anders te organiseren; vanaf dit schooljaar is de ondersteuning zoveel mogelijk in de klas aanwezig. Kinderen kunnen direct geholpen worden en hoeven de klas niet uit. Bovendien kunnen nu meer kinderen geholpen worden.
In zeer specifieke gevallen bijv. voor de begeleiding van individuele leerlingen met dyslexie/dyscalculie of leerlingen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS) gebeurt dit nog wel buiten de groep. Ook het aanbod van Rekentijgers en Levelwerk vindt nog buiten de groep plaats.


Op 17 september komt de nieuwe weekbrief uit.


Fijn weekend!


Namens het team van de Dreefschool

3 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren