Onze school

Hier vindt u algemene informatie over de Dreefschool, zoals de Schooltijden en teaminformatie

Ouders

Alle informatie voor ouders zoals de jaarkalender van onze school en de weekbrief zijn hier te vinden.

SchouderCom

Elke klas laat hier weten wat ze hebben gedaan en meemaken. En wat er in de planning staat.

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

Weekbrief 30 (04-06-2021)

Agenda

9 juni: Studiedag gr 1-8, leerlingen vrij
15 juni: Schoolreisje gr 3-7
21 juni: Week van de oudergesprekken (online)
23 juni: Sportdag gr 3-4
28,29 juni en 1 juli: Musical gr 8
30 juni: Sportdag gr 5-6
1 juli: Groepsverdeling bekend
2 juli: Doordraai ochtend gr 2 t/m 7, groep 8 start 10.30
6 juli: Laatste schooldag gr 8
9 juli: Laatste schooldag gr 1-7, kinderen middag vrij

 

Geachte ouders,

 

Met deze zomerse temperaturen krijgen wij al helemaal zin in de grote vakantie! Aangezien wij veel aanvragen momenteel binnenkrijgen over extra verlof staan de spelregels op blad 2 uitgebreid beschreven. De komende weken staan volgepland met leuke activiteiten voor de kinderen om dit schooljaar feestelijk af te sluiten!


Schrijver in de klas!
Afgelopen maandag en dinsdag kwam schrijfster Marieke Smithuis bij ons in de groepen 4 en 5 om een gastles te geven. We kennen haar van de serie Lotte en Roos en De koning van de flat.
Deze verhalen zijn heel grappig en herkenbaar en staan ook in onze schoolbibliotheek. Van tevoren hebben we samen met de kinderen de verhalen uit de boeken gelezen. De groepen 4 hebben een eigen boek gemaakt voor Marieke. De groepen 5 hebben een bestaand verhaal, uit De koning van de flat, een nieuw einde gegeven. Een aantal kinderen heeft het verhaal echt mogen voordragen aan Marieke.
Er waren ook nog genoeg vragen! Hoe bedenk je nou bijvoorbeeld een verhaal of zelfs een heel boek? Hoe lang doe je over het schrijven van een boek? Wie maakt de tekeningen?

 

Inline image

 

Marieke heeft alle vragen beantwoord en gaf tips voor het schrijven van eigen verhalen. Ook heeft ze zelf nog een aantal van haar favoriete verhalen voorgelezen. Sommige grappige verhalen waren zelfs waargebeurd!
Het was leuk om een keer een echte schrijfster in de klas te hebben!

 

Inline image

 

Aanvragen en toekennen van verlof buiten de schoolvakanties
Regelmatig worden er verzoeken voor verlof bij ons ingediend. Vanuit Leerplicht is hiervoor een handreiking opgesteld. Hieronder de samenvatting van deze handreiking en de spelregels waar wij ons aan moeten houden.

 

Vakantieverlof
Dit kan uitsluitend vanwege het specifieke beroep (seizoengebonden) van 1 van de ouders en maximaal 1 keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen. Dit verlof mag nooit vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien. Bij de aanvraag dient een verklaring van de werkgever te worden bijgevoegd.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:


 Familiebezoek in het buitenland
 Goedkope tickets in het laagseizoen
 Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn
 Eerder vertrek of latere terugkomst i.v.m. verkeersdrukte
 Samen reizen/in konvooi rijden
 Kroonjaren
 Sabbatical
 Wereldreis/verre reis


Wat zijn gewichtige omstandigheden?
Externe omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Tot en met tien schooldagen in een schooljaar beslist de directie over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de school.
In de volgende gevallen wordt het verlof toegekend:


 Verhuizing (max. 1 dag)
 Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesdagen gepland kan worden
 Huwelijk van bloed- en aanverwanten (bewijs aanleveren: bijv. trouwkaart)
 12,5 – 25 – 40 – 50 – 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders ; max. 1 dag
 Overlijden van bloed- en aanverwant (buiten Nederland max. 5 dagen)
 Officiële religieuze feestdagen


Iedere aanvraag graag 6 weken van tevoren schriftelijk indienen via een verlofformulier. Bij twijfel liever eerst (telefonisch) overleg met de directie.


Fijn weekend!

 

Namens het team van de Dreefschool

 

Weekbrief 29 (28-05-2021)

Agenda

9 juni Studiedag gr 1-8, leerlingen vrij
15 juni Schoolreisje gr 3-7
21 juni Week van de oudergesprekken (online)
23 juni Sportdag gr 3-4
28,29 juni en 1 juli Musical gr 8
30 juni Sportdag gr 5-6
1 juli Groepsverdeling bekend
2 juli Doordraai ochtend gr 2 t/m 7, groep 8 start 10.30
6 juli Laatste schooldag gr 8
9 juli Laatste schooldag gr 1-7, kinderen middag vrij 

 

Beste ouders

 

Alle IEP toetsen zijn afgenomen en we maken ons op voor de afronding van het schooljaar. Zoals het er met alle versoepelingen uit ziet kunnen we veel leuke activiteiten plannen met alle kinderen.
Een daarvan is het schoolreisje! Op dinsdag 15 juni gaan de groepen 3 en 4 naar de Linneaushof en de groepen 5-6-7 gaan naar Drievliet. Alle ins & outs ontvangt u via de groepsleerkrachten.
Voor de groepen 1-2 volgt nog een datum.

 

Inline image

 


2 juli doordraai ochtend
Op 2 juli is de doordraai ochtend nieuw op de planning. Van 8.45-9.45uur draaien alle groepen door
naar het volgende leerjaar. Alle kinderen zien het nieuwe lokaal met de nieuwe leerkracht(en). Dit
bestond altijd alleen voor de oudste kleuters, maar we denken dat het voor alle kinderen een stukje
rust en ontspanning brengt als zij weten waar ze terecht komen na de zomer.
Op 1 juli vertellen we de kinderen bij wie zij in de klas komen. U wordt via de mail op de hoogte
gebracht.

 

Nieuwe bestemming voor de lege lokalen in de school
In beide gebouwen hebben we een aantal lokalen die op dit moment niet echt een specifieke bestemming hebben. Daar gaan we verandering in brengen!
We hebben het vaak over leren en ontwikkelen met het Hoofd, Hart en Handen op school. We vinden dat de onderdelen Hart en Handen meer in ons aanbod verweven mogen worden. De leerkrachten zijn uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van deze lokalen en dit te pitchen aan de andere collega’s. Ook Janneke en Melanie van de OR waren bij de presentaties aanwezig.

 

In samenspraak met het team en de OR hebben we besloten om op beide locaties een studieruimte in te richten. In deze ruimte staan alle bieb boeken, komen leuke “treinzitjes” voor de kinderen en bankjes om een boekpresentatie of spreekbeurt bij te wonen. Doel van deze ruimte is dat het prikkelend, inspirerend en uitdagend moet zijn om samen te leren en te lezen. Op de locatie Dreef is dit de ruimte waar groep 7 zit bovenin het gebouw en op de locatie KH is dit het tussenlokaal bij de groepen 8.
Op termijn komt er op de locatie Dreef een atelier in de oude keuken en op de KH in het ICT lokaal een wetenschap & techniek lokaal. (Alle vaste computers zijn inmiddels vervangen door chromebooks). Samen met de kinderen willen we na de zomer nog passende namen bedenken voor de lokalen en deze verder ontwikkelen. We denken met de inrichting van de studieruimtes rondom de herfstvakantie klaar te zijn.
De OR is bij dit proces betrokken, omdat zij nog gelden te besteden hadden van het lustrumfeest vorig schooljaar. Hierdoor kan alles naar wens gerealiseerd worden voor alle kinderen, passend bij de visie van de school. Wij zien ernaar uit om deze ruimtes in gebruik te nemen!

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De komende twee jaren krijgt het onderwijs zgn. NPO gelden om de hiaten als gevolg van de periode van thuisonderwijs op te vangen.
Er is veel onduidelijkheid over de inzet en hoogte van deze gelden bij de besturen en de informatie komt in stukjes binnen vanuit de Rijksoverheid, vandaar dat we nog geen vastgesteld plan hebben hoe de inzet van deze middelen eruit komt te zien op school.
Inmiddels hebben wij wel een schoolanalyse gemaakt van de eerste IEP afname. We hebben interventies gekozen die hierop aansluiten. Deze worden binnenkort besproken met het bestuur, het team en vervolgens ook met de MR. Na 15 juni kan ik u hier verder over informeren.


Fijn weekend!
Namens het team van de Dreefschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren