Onze school

Hier vindt u algemene informatie over de Dreefschool, zoals de Schooltijden en teaminformatie

Ouders

Alle informatie voor ouders zoals de jaarkalender van onze school en de weekbrief zijn hier te vinden.

SchouderCom

Elke klas laat hier weten wat ze hebben gedaan en meemaken. En wat er in de planning staat.

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

Weekbrief 25 (26-03-2021)

Agenda

31 maart: paasontbijt
1 en 2 april: Studiedag groep 1 t/m 8, alle kinderen vrij
5 april: 2e paasdag, vrij!
12 t/m 21 april: Afname AVI/DMT gr. 4 t/m 8
20 en 21 april: Afname IEP eindtoets groep 8
22 april: Sportdag groep 7 en 8
26 april t/m 7 mei: Mei vakantie

 

Geachte ouders

 

Op dit moment zitten we in een spannende corona fase. Vanwege het grote aantal besmette leerlingen en collega’s, zijn meerdere scholen in de omgeving (deels) gesloten. Het is goed om te merken dat iedereen zijn best doet om dit virus buiten de school te houden. Als uw kind klachten heeft, dan graag uw kind thuis houden.
In de afgelopen weken zijn 2 collega’s positief getest, gemiddeld genomen gaan 3 collega’s per week naar de teststraat en is er iedere keer wel iemand in quarantaine. De snelheid van testen en de uitslag is erg wisselend. Ons bestuur is in gesprek hierover en de mogelijkheid van de zgn. sneltesten wordt onderzocht. Gelukkig kunnen wij het met elkaar goed oplossen! Er zijn in de laatste periode 3 leerlingen positief getest. De betreffende groepen zijn hierover direct geïnformeerd en samenwerking met de GGD verloopt soepel en goed.

 

Inline image

 

Uitstroom groepen 8 naar het VO
In de 3 groepen 8 zitten 77 leerlingen. Al deze kinderen hebben inmiddels een passende plek op een school voor Voortgezet Onderwijs gevonden. De percentages zijn als volgt:


VMBO-BB/KB : 1 lln - 2%
VMBO-KB : 2 lln – 3%%
VMBO-T : 12 lln – 15%%
VMBO-T/HAVO : 3 lln – 4%%
HAVO : 15 lln – 19%%
HAVO/VWO : 13 lln – 17%%
VWO : 31 lln – 40%

 

Inline image

 

Op 20 en 21 april maken zij nog een landelijke eindtoets. Wij volgen onze leerlingen nog 3 jaar op het Voortgezet Onderwijs. Op deze wijze meten wij de kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteit van de adviezen.


Studiedagen 1 en 2 april
De komende studiedagen doen wij volledig online. Op 1 april hebben wij de blik op volgend schooljaar. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het werkverdelingsplan, de systematiek van de formatie, het cultuuronderwijs en de analyse van de IEP resultaten.
Op 2 april hebben wij de eerste in een reeks van 5 bijeenkomsten over “De kunst van het lesgeven”.
Het is belangrijk en goed dat we, ondanks alles, onderwijsinhoudelijk met elkaar blijven afstemmen en stappen blijven zetten. Dat geeft ons ook weer veel energie!

 

Koffiedrinken met
Het koffiedrink momentje op vrijdag verloopt tot nu toe wisselend. De gesprekken waarbij meerdere ouders aanwezig waren zijn zeer positief en prettig verlopen! Allerlei onderwerpen zijn voorbij gekomen en het doet mij goed om met iedereen in gesprek te gaan. Van de groepen ½ van de locatie Kleine Houtweg en van de groepen 3 was geen enkele ouder aanwezig. De groepen 7 en 8 zijn de komende week aan de beurt, ik hoop dan ook weer met veel ouders kennis te maken. U kunt inloggen via het account van uw zoon/dochter.

 

Inline image

 

Volgende week komt er geen weekbrief i.v.m. de studiedagen.


Bedankt ouderraad voor de leuke bolletjes bij het begin van de lente! Tip van de teler: als ze uitgebloeid zijn, groen eraf halen en de bollen zeker 20 cm diep planten, dan komen ze elk jaar weer op!


Fijn (paas)weekend!
Namens het team van de Dreefschool

27 maartLees verder
Weekbrief 24 (19-03-2021)

Agenda

19 maart: Rapporten mee
22 t/m 31 maart: Oudergesprekken gr 1 t/m 7
31 maart: paasontbijt
1 en 2 april: Studiedag groep 1 t/m 8, alle kinderen vrij
5 april: 2e paasdag, vrij!
12 t/m 21 april: Afname AVI/DMT gr. 4 t/m 8
20 en 21 april: Afname IEP eindtoets groep 8
22 april: Sportdag groep 7 en 8
26 april t/m 7 mei: Mei vakantie

Beste ouders,

 

Na een intensieve toetsperiode, was er in de afgelopen week gelukkig weer volop tijd en ruimte voor creativiteit. En natuurlijk waren we ook druk met de landelijke verkiezingen. Zelfs in de groepen 3 was de betrokkenheid groot en hebben de leerlingen gestemd! Mark was de favoriet.
Ook in de groepen 7 was dit het onderwerp van gesprek. Daar was Groen Links als winnaar uit de bus gekomen. Goed om te merken dat de kinderen maatschappelijk betrokken zijn en samen in gesprek gaan over verschillende belangen in onze samenleving.

 

Inline image Inline image

 

Inline image

 

De stem van de leerling
De vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de studiedag van de groepen 1 t/m 4. Er is afgesproken de leerlingen te laten meedenken over de onderwerpen die zij graag willen leren rondom het thema Lente. Samen met de leerkracht maken zij een overzicht van onderwerpen die zij aan bod willen laten komen dit thema. En bedenken zij samen de invulling van de hoeken en de activiteiten.

 

Inline image

 

Een ander voorbeeld is dat wij de komende week de leerlingen ook bij de rapportgesprekken “aan tafel” willen hebben. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goed in beeld is tijdens de online gesprekken? Tijdens deze gesprekken staat hun ontwikkeling centraal en het is belangrijk dat zij weten wat zij te ontwikkelen hebben de komende periode en wat al heel erg goed gaat op het gebied van leren en sociale vaardigheden.
De stem van de leerling doet ertoe!


Rapporten

Vandaag gaan de rapporten met de kinderen mee naar huis. Als bijlage bij het rapport vindt u een uitdraai van het IEP leerlingvolgsysteem. De talentenkaart ziet er dit keer iets anders uit dan u mogelijk gewend bent. We hebben besloten om de weergave van de groeimeters en de voortgangslijn weg te laten. Dit hebben we gedaan, omdat deze onderdelen op dit moment een vertekend beeld geven. Dit komt omdat de toetsen, door de lockdown, op een later moment afgenomen zijn dan gebruikelijk. U ziet wel de uitslag van de toets en de score per onderdeel.

 

Rectificatie weekbrief 23: even rechtzetten, sorry Pien!
In de vorige weekbrief stond dit prachtige gedicht van Pien en Kathelijne uit 8C.


In de oorlog was alles anders
Nu kunnen we zeggen wat we willen, maar in de oorlog was alles anders
Nu halen we makkelijk eten, maar in de oorlog was alles anders.
Nu leren we op school, maar in de oorlog was alles anders.
Nu lopen we over straat en kan ons niets gebeuren, maar in de oorlog was alles anders.
Nu weten we dat dit land veilig is, maar in de oorlog was alles anders.
Nu mag je zeggen dat je moslim, jood of christen bent, maar in de oorlog was alles anders.
Nu word je beloond voor heldendaden, maar in de oorlog was alles anders.
In de oorlog werden mensen vermoord om wie ze waren, maar nu is gelukkig alles anders.

 

Inline image

 

Fijn weekend!

 

Namens het team van de Dreefschool

 

19 maartLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren