Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Weekbrief 33

Beste ouders/ verzorgers,


Na 164 Weekbrieven wordt dit de laatste voor de zomervakantie maar ook de laatste van mijn hand.
Het is er een met veel informatie.

 

Meer dan 40 jaar heb ik 5 scholen mogen dienen en het is natuurlijk heel goedkoop om te zeggen dat de Dreefschool de leukste is. Maar in dit geval is het ook echt zo. Je komt na 20 jaar weg geweest te zijn niet weer terug als je het niet echt een fantastische school vindt. Mensen vragen dan wel eens wat de school dan zo bijzonder maakt. Het is vooral de sfeer. De gebouwen hebben een prachtige uitstraling en de collega’s staan altijd voor je klaar. Het is gewoon heel fijn werken op school en dat merken de kinderen. Het is in deze tijd een beetje raar afscheid nemen van u, het is niet anders.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en de vele gezellige contacten. Mijn collega’s hebben mij de afgelopen weken behoorlijk te grazen genomen, er spreekt veel waardering uit en daar ben ik heel blij mee. Ik wens mijn opvolgster Manouk Geerlings natuurlijk heel veel succes en plezier.

 

Afscheid
Deze week hebben de kinderen van groep 8 toch hun musical kunnen opvoeren. De ouders konden via een live stream meekijken. Je kon wel zien dat de kinderen heel hard geoefend hadden, het zag er weer geweldig uit. Ik wens hen heel veel succes en plezier op de middelbare school. Een belangrijke stap naar een heel “nieuw leven”, het zal even wennen zijn, ook voor de ouders. Waar gaan de kinderen van groep 8 heen?

1 leerling naar het VMBO KL

13 leerlingen naar het VMBO TL

7 leerlingen naar het VMBO TL - HAVO

18 leerlingen naar het HAVO

10 leerlingen naar het HAVO - VWO

23 leerlingen naar het VWO

 

Inline image

 

Inline image

 

Inline image

 

Geboren
Juf Corine is op 24 juni bevallen van een gezonde dochter; Anne-Maren. We wensen het kersverse
gezin veel geluk met elkaar.


Oproep van de ouderraad

Beste ouders,

 

Wij zijn op zoek naar 4 of 5 enthousiaste ouders die ons team willen versterken. Een aantal van de huidige leden gaat ons verlaten omdat hun kids naar de middelbare school gaan. Sommige van hun hebben zich zelfs vele jaren met veel plezier voor de OR ingezet! We zijn een gezellig groepje van ouders en onze taak is te zorgen dat de events op de Dreefschool soepel verlopen. Wij helpen o.a. bij de vossenjacht, Sinterklaas, de Kerstborrel, sportdagen, de avondvierdaagse en de borrel bij de musicals. Ook komen we acht keer per
schooljaar bijeen in de lerarenkamer voor overleg. Dat duurt van 20.00 tot 22.30 en vindt plaats op wisselende doordeweekse dagen. Om goed af te stemmen met school zijn dan ook 1 of 2 leerkrachten aanwezig.
We zoeken ook iemand die volgend jaar (en de jaren erop) als penningmeester mee kan helpen met de finance. De huidige penningmeester helpt je op weg. Ben jij gezellig en enthousiast? Heb je af en toe ook overdag tijd en wil jij 4-5 keer per jaar bij bepaalde events meehelpen of deze voorbereiden? Of wil je helpen met finance? Meld je dan aan met een mail naar de ouderraad inbox via schoudercom.


Hartelijke groeten,

De Ouderraad

 

Oproep van de Medezeggenschapsraad

Beste ouders,


We zijn alweer bijna een schooljaar verder, en wat voor een! Opnieuw moeten we helaas afscheid nemen van een tweetal MR-leden: Caston Kroon uit de lerarengeleding, hij gaat van zijn oude dag genieten. Juf Rianne zal zijn plek overnemen. Patrizio Salvadori neemt afscheid vanuit de oudergeleding, wiens kinderen na dit jaar niet meer op de Dreefschool zullen zitten. Er komen dus wederom plaatsen vrij in de MR! Voel je je geroepen om de komende 3 jaar vanuit de oudergeleding mee te praten en mee te denken met de directeur, het team en de andere ouders in de MR over het reilen en zeilen van onze mooie school? Meld je dan aan!
Er wordt zo’n 6x per jaar vergaderd; deze avonden worden uiteraard in onderling overleg vastgesteld. Het lidmaatschap van de MR biedt de mogelijkheid op een inhoudelijke manier betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren), constructief mee te denken met de directie en geeft een interessante kijk in de keuken van het basisschoolonderwijs. Aanmelden kan door middel van het sturen van een bericht aan de MR-mailbox via
Schoudercom of via reguliere mail aan mr@dreefschool.nl.

Bekendmaking of, bij meerdere aanmeldingen, het uitschrijven van een verkiezing zal na de zomervakantie plaatsvinden.

We zien jullie reacties met belangstelling tegemoet!

 

Vakantierooster en studiedagen 2020 – 2021
In de bijlage vindt u de jaarplanner met daarop alle activiteiten.

Hieronder vast de lijst met vakanties 

 

Herfstvakantie: Za 10-10-2020 t/m zo 18-10-2020
Kerstvakantie: Za 19-12-2020 t/m zo 03-01-2021
Voorjaarsvakantie: Za 20-02-2021 t/m zo 28-02-2021
Pasen: Zo 04-04-2021 t/m ma 05-04-2021
Meivakantie: Za 24-04-2021 t/m zo 09-05-2021
Hemelvaart: Do 13-05-2021 t/m zo 16-05-2021
Pinksteren: Ma 24-05-2021
Zomervakantie: Za 10-07-2021 t/m zo 22-08-2021

 

Studiedagen 2020 – 2021
maandag 19-10-20 groep 1-8
woensdag 03-02-21 groep 1-8
vrijdag 19-02-21 groep 1 - 8 voorjaarsvakantie
Dinsdag 09-03-21 groep 1-4
donderdag 01-04-21 groep 1-8
vrijdag 02-04-21 groep 1-8 Goede Vrijdag
woensdag 09-06-21 groep 1-8
vrijdagmiddag 03-07-21 groep 5-8 Start vakantie


Groepsbezetting 2020-2021
Volgend schooljaar hebben wij 19 groepen op school. Het is elk jaar een enorme puzzel om de bezetting van de groepen rond te krijgen. We zijn erg blij dat we volgend schooljaar met een volledige groepsbezetting van start kunnen. Hieronder het overzicht van de groepen en de leerkrachten die les gaan geven in de genoemde
groepen.
klas+locatie maandag     dinsdag     woensdag   donderdag   vrijdag
1-2A D         Edith           Edith          Marieke       Marieke       Marieke
1-2B KH     Jennifer        Jennifer     Jennifer       Jennifer      Jennifer
1-2C KH      Mieke          Mieke        Marianne     Marianne    Marianne
1-2D D        Monique      Monique    Monique      Monique     Christel
1-2E D        Rianne        Rianne       Rianne        Rianne        Rianne
3a KH         Eugenie      Eugenie      Nadia          Nadia          Nadia
3b KH         Dafne          Marielle      Marielle       Marielle       Dafne
4a D           Ingrid           Ingrid         Odile            Odile           Odile
4b D           Lisa              Lisa            Lisa              Lisa            Lisa
5a KH         Kelly            Kelly           Kelly/Jolke   Jolke          Jolke
5b KH         Gaby           Gaby          Gaby            Gaby          Marianne T
6a D           Suzanne      Suzanne    Simone         Simone      Simone
6b D           Marleen       Marleen      Marleen        Elsa           Elsa
7a D           Marianne T  MarianneT Miranda       Miranda     Miranda
7b D           Petra           Petra           Rene           Rene         Rene
7c D           Veerle          Veerle         Veerle          Veerle       Veerle
8a KH        Ellis              Ellis             Ellis              Ellis          Ellis
8b KH        Kim              Kim              Marjon         Marjon      Marjon
8c KH        Corine          Corine         Saskia         Saskia       Saskia


Tevens zijn de volgende mensen werkzaam op school:
 Directeur: Manouk Geerlings
 Adjunct –directeur: Marloes van der Laan
 Coordinator onderbouw: Edith keus
 Coordinator middenbouw: Suzanne Sandee
 Coordinator bovenbouw: Kim Duzink
 Intern begeleider onderbouw: Chantal Kock
 Intern begeleider middenbouw: Caroline knoop
 Intern begeleider bovenbouw: Joost Millenaar
 Concierge Dreef: Chaim Chasson
 Concierge Kleine Hout: Liesbeth Van der Lans Nederstigt
 Ict: Marco van Vliet
 Administratie: Sabine Wanders
 Rekentijgers: Odile Eekman
 Levelwerk: Eugenie Gerus
 Rots en water: Nadia Aldjufrie
 Muziek: Dafne Sartorius
 Gym: Pieter Vlek en Manon Peters
 Kleutergym: Patty Warmerdam
 Onderwijsassistenten: Ans van Eeken en Christel Koks
 Remedial teachers: Nanneke Goucham en Laurien Teunis

 

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.


Vriendeljke groet,

Jan Vos van Marken

Weekbrief 32

Agenda

20 juni: Bingo
26 juni: Wendag nieuwe groep 1, 2, 3 Huidige groepen 3 vrij
1 juli: Afscheid groep 8
3 juli:12.00 uur start zomervakantie
17 aug: Start schooljaar 2020/2021

 

Beste ouders/ verzorgers,


U krijgt dit schooljaar nog twee weekbrieven mee en dan zit het er al weer op. Een jubileumjaar dat wij niet snel zullen vergeten. Om toch nog enige glans aan het schooljaar te geven organiseren we zaterdag rond 16.30 uur een schoolbingo. De kinderen hebben allemaal een eigen bingo-kaart mee naar huis gekregen.

U vindt op you tube een introductiefilmpje: https://youtu.be/Vt1wRA0Hva4


Wanneer u zaterdag vanaf 1200 uur op de website www.dreefschoolbingo.nl klikt dan krijgt u een link . U kunt op website lezen wat u moet doen.

 

Wendag 26 juni
Vrijdag 26 juni gaan de kinderen van groep 2 wennen in groep 3. De kinderen van de huidige groepen 3 zijn die dag vrij. Nieuwe kinderen die na de zomer starten in groep 1, wennen die dag in groep 1-2.

 

Door de Corona-tijd vervielen de oefenochtenden voor groep 2 en heeft het wat langer geduurd om tot een indeling van de nieuwe groepen 3 te komen.

Maandag as. ontvangt u de indeling en vrijdag worden de kinderen verwacht in de lokalen van groep 3 op de Kleine Houtweg. Aanvang school 8.20 uur. De kinderen worden opgewacht op het achterplein van de Kleine Houtweg door de leerkrachten van de groepen 3

 

Advies GGD
Het RIVM heeft per 17 juni 2020 de adviezen voor kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid aangepast. Deze richtlijnen volgen wij als school.


Een kind jonger dan 6 jaar met verkoudheidsklachten mag naar school / kinderopvang indien:
- het kind niet hoest en geen koorts heeft;
- er in het gezin niemand is met koorts;
- de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;
- het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.


Een kind van 6 jaar of ouder met nieuw ontstane verkoudheidsklachten mag alleen naar schoolBSO /
gastouderopvang na een negatieve COVID-19 test en indien:
- het kind niet hoest en geen koorts heeft;

- er in het gezin niemand is met koorts; - de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;
- het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.
Het beleid voor kinderen met chronische verkoudheidsklachten is niet gewijzigd.


Achtergrond
Jonge kinderen (0-6 jaar) zijn vaak neusverkouden en worden nu frequent geweerd omdat neusverkoudheid ook een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een snotneus meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen met COVID-19 vertonen over het algemeen milde klachten en lijken maar een beperkte rol te spelen in de verspreiding van het virus. Op dit moment zijn er maar weinig nieuwe besmettingen van COVID-19 in Nederland en wordt de verspreiding verder beperkt door goede bron- en contactopsporing door de GGD. Hierdoor is het niet meer nodig om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.


Wanneer wel testen?
Het is wel belangrijk dat kinderopvang en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met klachten van COVID-19 blijven melden aan de GGD. De GGD zal een risico inschatting maken en bepalen of aanvullende adviezen of maatregelen noodzakelijk zijn. Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek.

Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.


Vragen?

De afdeling infectieziektebestrijding is telefonisch bereikbaar op werkdagen (08:30 - 17:00) en in het weekend (08:30-12:00) op telefoonnummer 023-7891612.

 

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.

 

Jan Vos van Marken

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren