Onderwijs

Hoofd, hart en handen

Het jonge kind kan bij ons spelend leren. Het onderwijs in de groepen 1-2 is vormgegeven in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Ook in de groepen 3 is aandacht voor het spelend leren in combinatie met de start van methodisch onderwijs. In alle groepen wordt aandacht besteed aan een rijke leeromgeving, waarbij de brede groei van ieder kind centraal staat.

Naast de focus op cognitieve vaardigheden besteden we ook veel aandacht aan het creëren van inzicht in eigen talent, leervaardigheden, cultuuronderwijs, muziek en bewegen.