Ouderraad

Wij van de OR houden ons voornamelijk bezig met het organiseren van allerlei activiteiten die de schooltijd van de kinderen extra feestelijk en gezellig maken. Denk daarbij aan de Vossenjacht of de organisatie van het Sinterklaasfeest, maar ook aan het regelen van de Dreefschool T-shirts voor de kinderen en de attenties voor een leerkracht als het gaat om Lief & Leed. Om dit goed te kunnen doen, zijn wij op zoek naar versterking. Heb je interesse? Neem dan contact op met een van ons via SchouderCom

 

De OR leden zijn: Daphne Hoogenboom (secretaris), Lisa de Bie (leerkracht), Karin Manuel (penningmeester), Marlies van Beek (gedeeld voorzitterschap), Mark Hoving, Miranda Bruinsma (leerkracht), Annemarieke Smit, Wendy Ritt (gedeeld voorzitterschap), Reiner Slotemaker en Melanie Wittke

 

Jaarlijkse schoolevenementen
Overzicht van de belangrijkste evenementen die de Ouderraad organiseert/ondersteunt:

 • Openingsfeest bij aanvang van het nieuwe schooljaar
 • Introductie ouderraad bij nieuwe groepen 1
 • Vossenjacht
 • Boekenweek
 • Sinterklaasfeest (inclusief versiering)
 • Kerstviering (inclusief versiering)
 • Begin van de lente (lentenarcissen
 • Paasontbijt
 • Cultuur op de Dreef
 • Opa en oma-ochtend (groep 3)
 • Sportdagen
 • Playbackshow
 • Eindejaarsactiviteit
 • Afscheidsavond groep 8

Andere activiteiten
De ouderraad kan advies aan de medezeggenschapsraad uitbrengen over zaken die het belang van de kinderen en hun ouders aangaan. Een afvaardiging van de ouderraad gaat regelmatig naar vergaderingen van de medezeggenschapsraad waarin dergelijke onderwerpen aan de orde komen.

 

Ouderbijdrage
Op de Dreefschool worden diverse activiteiten georganiseerd om het schoolleven van uw kind extra kleur te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team, door de ouderraad. Hiervoor wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van u gevraagd. De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan de feestelijkheden bij de opening van het schooljaar, de Vossenjacht, het bezoek van Sinterklaas, de Kerstviering, het Paasontbijt, de projectweek, Cultuur op Dreef, sportdagen, schoolreisjes, de Moederdag en Vaderdag cadeaus, de playbackshow en de afscheidsmusical van groep 8.

 

Voor het schooljaar  is de ouderbijdrage, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op:.

Kinderen in de groepen 1 t/m 5 bijdrage € 67,50

Kinderen in de groepen 6 t/m 8 bijdrage € 90,-

 

Gelijktijdig met de vrijwillige ouderbijdrage wordt de bijdrage aan het schaatsen van groep 8 geïnd.

De groep 8 gaat vier keer schaatsen. De bijdrage aan het schaatsen is € 20,- per kind.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren