Onze school

De Dreefschool is een sfeervolle, ambitieuze school aan de rand van de binnenstad tegenover het Frederikspark. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Het is onze ambitie om in een speelrijke, uitdagende leeromgeving de kinderen optimaal te laten ontdekken en ontwikkelen. Wij willen ze leren hun mogelijkheden te ontdekken, hierop te vertrouwen en deze verder uit te bouwen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen groeien in hun zelfstandigheid, dat zij verantwoordelijkheid leren nemen en respectvol zijn naar hun omgeving.

 

Ons motto is: wij leren met ons Hoofd, Hart en Handen.

 

hoofd-hart-handen

 

Hoofd

De Dreefschool biedt een degelijk onderwijsaanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Wij proberen alle kinderen een optimale, ononderbroken ontwikkeling te bieden. De diversiteit van kinderen is hierbij waardevol.  Wij stellen als doel zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, zelfstandigheid en motivatie en doen ons best het onderwijsaanbod daar op af te stemmen. Als de kinderen de Dreefschool verlaten zijn zij goed toegerust voor het vervolgonderwijs. Tijdens hun basisschooltijd hebben ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren dragen en zelfstandig keuzes leren maken.

 

Hart

Ieder kind is sociaal en emotioneel continue in ontwikkeling. Wij stimuleren en begeleiden dit proces. Wij bieden de kinderen lessen volgens de ‘Rots & Water’-methode (www.rotsenwater.nl). Bij de kleuters heet dit ‘Kiezel en Druppel’. Doel is om het zelfbewustzijn te vergroten; wie ben ik, waar ben ik goed in en wat past bij mij? Zij leren ‘stevig te staan’, er voor elkaar te zijn en respect voor elkaar te hebben. Kinderen leren om te gaan met verschillende sociale situaties. Zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen en krijgen, staan hoog in het vaandel op de Dreefschool. Dat is ook de reden dat kinderen aanwezig zijn bij de oudergesprekken en meedenken en praten over het aanbod op school bij het kinderpanel.

 

Handen

We maken ook gebruik van het cultuurmenu van H’Art. We zijn een onderdeel van de historische stad Haarlem, geven les in een historisch pand en proberen een goede balans te vinden tussen het cognitieve en creatieve. Daarom doen we ook mee met het project “Wie bewaart die heeft wat”. Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan allemaal naar een museum in Haarlem. Binnen de mogelijkheden die de beperkte ruimte binnen ons schoolgebouw biedt, proberen we toch zoveel mogelijk ruimte te geven aan de kinderen om zich expressief te uiten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren