Schoolgids

gidsAls ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldigekeuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind. Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is. Elk kind heeft sterke kanten en talenten, en het is aan u en ons om die te ontdekken. Elk mens heeft immers meer aan zijn kracht dan aan zijn zwakte. Maar kinderen moeten wel allemaal dezelfde basisvaardighedenleren waarmee ze in onze veeleisende maatschappij op eigen benen kunnen staan. Daarom leest u in deze schoolgids hoe wij in ons onderwijs omgaan met diversiteit, maar ook hoe we werken aan de basis voor zelfstandigheid. En hoe we, uitgaande van de diversiteit, kinderen al vanaf hun binnenkomst leren om samen te werken, om gebruik te maken van elkaars talenten en te bouwen aan een veilige leer-, speel- en werkplek voor en met elkaar.

We zijn een Christelijke school. We vinden het belangrijk dat de kinderen in aanraking komen met verhalen uit de Bijbel en met verhalen uit andere godsdiensten. 

In de schoolgids kunt u lezen over de schoolorganisatie en de personele bezetting, maar u krijgt ook informatie over de verschillende vakgebieden, zodat u zicht krijgt op hoe en wat de kinderen leren en welke les methoden we daarbij gebruiken. U krijgt informatie over wat we doen met kinderen die extra onderwijsaandacht nodig hebben en hoe we de doelen die we ons gesteld hebben bereiken.
Met name dit laatste punt is belangrijk om ons onderwijs te kunnen aanpassen aan de eisen van een snel veranderende samenleving en voor het team een punt dat voortdurend de aandacht heeft.
Uw kind is immers de volwassene van morgen, die geen baat heeft bij onderwijs van gisteren.

Mocht u nog verdere informatie nodig hebben dan bent u welkom om uw vragen te stellen. We willen ze graag beantwoorden. Wij hebben u als ouder nodig op de “Dreefschool“, om samen te werken aan de best mogelijke ontwikkeling van uw kind.

 

Bekijk hier de volledige Schoolgids 2019-2020

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren