Rots en Water training

Gedurende een schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Dreefschool een blok van minimaal acht Rots en Water lessen. De lessen worden bij ons op school gegeven door Nadia Aldjufrie, gekwalificeerd en advanced Rots en Water trainer.

Tijdens de les is de eigen leerkracht aanwezig, zodat hij of zij weet wat er tijdens de lessen is behandeld en dit kan terugkoppelen naar de eigen klassensituatie.

 

Rots en Water is een psychofysieke training. Rots staat voor weten wat je wilt, weten wie je bent, weten wat je doet. Water staat symbool voor vriendschap, verbondenheid, communicatie.

Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

 

Kinderen leren van Rots en Water o.a.:

 

stevig staan (gronden)
ademhaling (centreren)
concentreren (focus)
nee zeggen
keuzes maken
voor zichzelf opkomen
grenzen aangeven
samenwerken
in contact zijn met elkaar/aankijken
dat zij meer kunnen dan ze denken

 

Dit resulteert uiteindelijk in meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Voor meer informatie zie: website Rots en water

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren