Protocol gescheiden ouders

De Dreefschool vindt dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt.

 

Dreefschool Protocol Gescheiden Ouders

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren