Ouderbijdrage

Op de Dreefschool worden diverse activiteiten georganiseerd om het schoolleven van uw kind extra kleur te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team, door de ouderraad. Hiervoor wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van u gevraagd. De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan de feestelijkheden bij de opening van het schooljaar, de Vossenjacht, het bezoek van Sinterklaas, de Kerstviering, het Paasontbijt, de projectweek, Cultuur op Dreef, sportdagen, schoolreisjes, de Moederdag en Vaderdag cadeaus, de playbackshow en de afscheidsmusical van groep 8. Tevens zijn we een reserve aan het opbouwen voor het 100 jarig jubileum van de Dreefschool dat we in 2019 gaan vieren.

 

Gelijktijdig met de vrijwillige ouderbijdrage wordt de bijdrage aan het schaatsen van de groepen 6 t/m 8 geïnd.

 

De groepen 6 t/m 8 gaan vier keer schaatsen. De bijdrage aan het schaatsen is € 20,- per kind.

 

Voor het schooljaar  is de ouderbijdrage, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op:.

Kinderen in de groepen 1 t/m 5 bijdrage € 67,50

Kinderen in de groepen 6 t/m 8 bijdrage € 90,-

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren