Opvolgers

Voortaan heeft de school een tweehoofdige leiding, Jac. de Vink wordt hoofd van de ULO-school en de heer M. van Tol van de lagere school.

Tot 1 januari 1972 bleef de heer Van Tol hoofd van de Dreefschool. Zijn opvolger was de heer Stoute, die echter maar kort bleef en als ‘opbouwwerker’ naar Schalkwijk vertrok, waar hij hoofd werd van de Dr. de Visserschool.

In november ‘74 wordt de heer W.B. van Schaik, die als schoolhoofd in Hillegom werkte, benoemd tot hoofd op de Dreefschool. Op dat moment telt de school 8 leerkrachten. Wil van Schaik gaat er met jong élan tegenaan. In 1977 ziet hij met genoegen de inmiddels tot MAVO omgedoopte ULO-school het gebouw verlaten.

De Dreefschool-MAVO gaat op in de Ds. van Elden Scholengemeenschap. Een verademing. Nu zit niemand elkaar meer op de lip en is er volop ruimte om onderwijsvernieuwingen een kans te geven.

Ondanks het vertrek van de MAVO is er ook nu weer ruimtegebrek. Helaas verdween met de MAVO de dependance aan het Florapark. Had men toen maar geweten dat kort daarna gezocht zou moeten worden naar een ruimte voor een kleuterklas. Bovendien, de gemeentelijke prognoses ten spijt, kwam er ieder jaar een leerkracht bij. De school had aan groeikracht niets ingeboet.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren