MR lid worden?

Ieder jaar treedt aan het einde van het schooljaar een MR lid af. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen maar ook nieuwe leden kunnen zich aanmelden. Als u belangstelling heeft voor de MR laat dat dan weten aan de voorzitter. Zij zal dan, indien nodig en gewenst, verkiezingen uitschrijven volgens een reeds vastgestelde procedure. Je wordt lid voor een periode van 3 jaar

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren