MR

Beste ouders, de Medezeggenschapsraad (MR)  is uw vertegenwoordiging richting de Dreefschool. Als u vragen, ideeën, waardering of verbeteringen onder de aandacht wilt brengen bij school, kunt u ons daarvoor inschakelen. Regelmatig vergaderen wij en bespreken we schoolse zaken. Als u een onderwerp heeft, dat aandacht behoeft, kunt u dat bij ons kwijt. Om de MR ook een gezicht te geven, hebben we een foto van het MR team gemaakt.

 

MR

 

Leden van de MR zijn: van links naar rechts: Jasper Dijkstra, Dafne Sartorius, Corine Kooistra, Marianne Habraken, Minke Sluiter en Benno de Boer

 

Vergaderingen

De MR vergadert ééns in de 4-6 weken. De data worden vooraf aangekondigd in de weekbrief en de agenda en notulen vindt u op de website. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door ouders worden bijgewoond

.

Contact

U kunt contact opnemen met de MR via ons emailadres mr apestaart dreefschool punt nl of door één van ons op school aan te spreken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren