Medicijnprotocol Salomoscholen

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het prikken van bloedsuiker, toedienen van een injectie, het geven van sondevoeding, etcetera. Met de komst van Passend onderwijs is het mogelijk dat meer basisscholen met deze vragen te maken krijgen. Het uitvoeren van medische handelingen op school kan het voor kinderen gemakkelijker maken een reguliere school te bezoeken, maar het brengt ook risico’s met zich mee, bijv. op juridisch gebied. Het is van belang dat er gehandeld wordt zoals afgesproken en weergegeven in dit protocol: Medicijnprotocol Salomoscholen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren