Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Elke klas kiest één leerling. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Bij alle ingangen hangt een foto van de leerlingenraad van het lopende schooljaar.

 

Verantwoordelijkheid

De gekozen kinderen  moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook, wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

 

Raadsleden hebben de volgende kenmerken. Zij:

- Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.

- Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.

- Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf. 

- Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

- Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.

- Zijn creatief en hebben goede ideeën.

 

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, speelkwartier enz…

 

Hoe werkt de leerlingenraad?

De gekozen vertegenwoordigers benoemen uit hun midden een voorzitter en een notulant.

De groep komt drie keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen en bepalen  welke briefjes uit de ideeën bus  belangrijk genoeg zijn om te bespreken. De leerlingenraad maakt een agenda met bespreekpunten. De voorzitter bespreekt vooraf de agenda met de directeur.  Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn :

de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

de leerlingen inspraak geven

de leerlingen democratie laten ervaren

de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren