Inleiding

Waarom een nieuwe school en waarom juist op deze plaats? Dat is te danken aan een aantal hoge heren met hoge hoeden. In hotel Den Hout aan de Fonteinlaan kwamen ze samen. Deftig converserend meenden ze dat er behoefte was aan een ‘Christelijke school tot opleiding voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs’. Een christelijke school dus, maar wel een school van stand. Aan de Dreef 20 is een geschikt gebouw beschikbaar. Men had eerst twee huizen bekeken aan het Oranjeplein, doch deze werden door de makelaar ontraden als ‘revolutiebouw’. Dan was Dreef 20 heel wat degelijker. Tandarts Bolger vroeg er ƒ50.000,– voor. Tweederde van de gelden, nodig om het huis te kopen, worden toegezegd door de heer J. van Woerden. Zijn zoon Flip werpt zich op als hoofdonderwijzer. Maar dat gaat zomaar niet, moet zijn vader gedacht hebben. De heer J. van Woerden besluit inlichtingen in te winnen omtrent de geschiktheid van zijn zoon voor deze functie. Hij deelt mede dat het onderzoek bevredigend was. De heer F. van Woerden wordt dus het nieuwe hoofd. Hij zou het 40 jaar (!) lang blijven. Wil van Schaik heeft november 2004 afscheid genomen na 35 jaar met hart en ziel de kar getrokken te hebben.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren