Informatie Corona

01-03-2021

Nieuwsbrief vanuit de GGD: GGD Nieuwsbrief voor ouders over testen kinderen 1 mrt 2021

 

08-02-2021

Het zgn.snottebellenbeleid is in de laatste dagen een veelbesproken onderwerp geweest.

De beslisboom die u kunt volgen om te bepalen of uw kind wel/niet naar school kan: Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8 - RIVM 060221 De belangrijkste conclusie vanuit deze update: Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar de noodopvang BSO en naar school.

 

05-02-2021

Officieel is aangekondigd dat de basisscholen as. maandag 8 februari weer heropenen. Natuurlijk zien wij onze kinderen weer graag op school. We vinden het wel belangrijk dat we dit op een veilige, verantwoorde en praktisch uitvoerbare manier kunnen doen. 

Wij zijn als school in overleg met ons bestuur en met andere basisscholen in de regio om te verkennen hoe we dit het beste kunnen organiseren. 

Wij willen u zo snel mogelijk informeren wat u vanaf maandag kunt verwachten, waarschijnlijk lukt dit vrijdag pas. De landelijke overleggen rondom de kaders waarbinnen de opening tot stand wordt gebracht worden nog gevoerd.

 

U kunt er alvast rekening mee houden dat we niet "normaal" opengaan vanwege de aangekondigde verscherpte maatregelen voor de basisscholen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we ervoor kiezen om de kinderen weer in halve groepen naar school laten gaan, zodat we voldoende afstand kunnen houden. Het kan ook mogelijk zijn dat we op verschillende begintijden starten om de afstand tussen de ouders en de leerlingen in de school goed te organiseren.

 

We zijn in goed overleg met het bestuur, buurtscholen en opvang en wachten de kaders vanuit de PO raad en de overheid af en zullen dit, zodra er meer bekend is, met u delen.

 

01-02-2021

Nieuwe protocollen voor heropening: OCW en RIVM eerst aan zet: Coronavirus (COVID-19)

 

Nu het kabinet de heropening van scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs heeft aangekondigd, zijn veel scholen in afwachting van de geactualiseerde protocollen. De PO-Raad verwerkt de nieuwe maatregelen en adviezen waar nodig in de protocollen, maar is daarin afhankelijk van het ministerie van OCW en het RIVM. Zij voeren momenteel nog overleg over welke aanvullende maatregelen nodig zijn op school.

De PO-Raad en vakbonden zijn sinds vanmiddag met het ministerie in overleg over deze maatregelen en adviezen. Ook is nog onduidelijk welke maatregelen verplicht zijn en welke als advies gezien kunnen worden. De PO-Raad verwerkt deze wijzigingen waar nodig vervolgens in de protocollen, maar vraagt vooral om ruimte zodat de sector in de eigen situatie verantwoord kan handelen.

De geactualiseerde versie van de protocollen moet daarna nog worden afgestemd met partners in het veld, zoals vakbonden, kinderopvangorganisaties en ouderorganisaties. Bij vragen moeten delen van de protocollen soms ook nog worden voorgelegd aan het RIVM, GGD-GHOR of het ministerie van OCW.

De PO-Raad begrijpt dat scholen snel meer helderheid willen over de heropening van de scholen en dat nieuwe protocollen daarbij helpen. Het proces tot zorgvuldige actualisering van de protocollen kost helaas tijd. De sectororganisatie adviseert scholen daarom ook nog even te wachten met het treffen van voorbereidingen voor de heropening op 8 februari. Als we meer duidelijkheid hebben, informeren we leden hierover via de website, nieuwsbrief en webinar, waarvoor leden een uitnodiging hebben ontvangen.

 

Archief Corona informatie

Vandaag hebben we overleg gehad over onder meer de lockdown en de verlenging. 
We gaan er nu vanuit dat we sowieso niet eerder opengaan dan 25 januari, en houden er rekening mee dat het nog langer kan duren.
In ieder geval willen we maandag 18 januari een ophaalmoment organiseren. Deze keer willen we het ophaalmoment korter doen en plannen tussen 12.00 en 14.30u, zodat iedereen in de ochtend de structuur aan kan houden van de geplande GM.

De planning tot aan de voorjaarsvakantie wordt aangepast, alles is daarbij afhankelijk van de maatregelen.
Het betekent in ieder geval dat de planning van de IEP verschuift, en ook de datum waarop de rapporten worden meegegeven wordt verplaatst naar een later moment.

 

Coronabrief 26 oktober 2020

 

Protocol Basisonderwijs

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het
basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en
de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM. Protocol Basisonderwijs

 

Beslisboom

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. Beslisboom verkouden kind 0 jaar t/m groep 8

 

GGD Kennemerland

GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief over kinderen op basisschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren