Hand-out Klassenouder

In september vindt er een vergadering plaats tussen de klassenouders en de directie. tijdens de vergadering wordt besproken wat er van de klassenouders wordt verwacht. Iedere klassenouder krijgt een hand-out mee.

 
Contact met overige ouders
Het is wenselijk om aan het begin van het schooljaar een contactmoment te organiseren. Je kunt je indien nodig voorstellen en de overige ouders kunnen elkaar beter leren kennen. Hoe beter je op de hoogte bent van de mogelijkheden van de andere ouders (vrije dagen, bezit van auto, etc.) hoe makkelijker het voor jou en de leerkracht wordt iets te organiseren. Je kunt ook aangeven welk taken jij als klassenouder op je zal/kan nemen en zorgen dat je hulp van de ouders kunt vragen wanneer dat nodig is.

 

Verzamelen van gegevens
Je kunt er voor kiezen om de klassenlijst uit te breiden met mobiele telefoonnummers en e-mailadressen van de ouders.

 

Lief & Leedpot
Richtbedrag per kind per schooljaar € 5,-.
 Attenties bij geboortes, ziektes, etc.
Gezamenlijk cadeau voor juffendag (in overleg met leerkracht afstemmen of er gekozen wordt voor een  gezamenlijk cadeau dan wel voor kleine individuele cadeautjes).
Tussendoortjes, zoals pannenkoeken, ijsje; wanneer dit specifiek voor een groep is en dus niet is  begroot vanuit de OR.
Jaarafsluiting met de groep.
Juffen/meesterdag Echte verjaardagen kunnen gevierd worden maar er kan ook gekozen worden voor een gezamenlijke juffen- of meesterdag voor parallelgroepen of per bouw.
Per groep wordt ten minste één verjaar-/feestdag gevierd.
Uit de pot: een gezamenlijk klassencadeau (zie opmerking hierboven).
Individueel cadeau: een tekening, kaart, bloem en/of knutselwerkje.
In overleg juf/meester: klas versieren.


Excursies op initiatief van ouders
In overleg met leerkracht.
Proberen voor parallelgroepen hetzelfde uitje te organiseren.


Excursies op initiatief van leerkracht
Leerkracht ondersteunen met het regelen van vervoer.


Jaarafsluiting
In overleg met leerkracht.
Op een bescheiden manier.

Verdere richtlijnen (binnen of buiten schooltijd / mogelijkheden qua locatie) volgen aan het eind van het schooljaar.


Opvang van nieuwe ouders
Wegwijs maken in het reilen en zeilen van de school (rondleiding): opbergplaats gevonden voorwerpen.
Sociale introductie bij andere ouders, bijvoorbeeld een koffie-uurtje halverwege het schooljaar.
Ook in hogere klassen!

 

Ondersteuning Ouderraad
Wanneer de ouderraad voor een bepaalde actie handen te kort komt, kan zij een beroep doen op de inzet van ouders, te regelen via de klassenouders.

 

Luizen controle
De controle op hoofdluis is op de Dreefschool klassikaal geregeld. Dit houdt in, dat de klassenouders hiervoor verantwoordelijk zijn. De controle vindt plaats na elke vakantie van een week of meer. Verder op de momenten dat er signalen zijn van een uitbraak. De voorkeur gaat er naar uit om enkele vaste ouders aan te wijzen die de controle in de klas uitvoeren. De resultaten van de controle worden besproken met de leerkracht. Als er luizen of neten bij een kind geconstateerd worden neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders.

 

Vragen en/of opmerkingen
Zie de website van de Dreefschool voor gegevens van de OR/MR–leden of mail naar or apestaart dreefschool punt nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren