Extra schoolinformatie

Toptalenten
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school.

 

Klik op de link voor meer informatie: Toptalenten Sport en Cultuur

 

Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014 (OTP2014). De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van uw school worden vergeleken.

 

Download het volledige rapport: Oudertevredenheidspeiling 2014

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren