Dyslexie protocol

De Dreefschool staat voor een samenhangend zorgbeleid als het gaat om kinderen met leesproblemen en dyslexie. De Dreefschool werkt bij de signalering van ernstige lees en spellingsproblemen volgens de richtlijnen van “Het protocol leesproblemen en dyslexie” van het Nederlands expertisecentrum.

 

Dreefschool Dyslexie protocol

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren