Dreefschool schoolpanel

De Dreefschool kent sinds het schooljaar 2011-2012 een schoolpanel. In dit panel worden schoolzaken besproken tussen ouders en directie. Aan het begin van het schooljaar worden er klassenouders gekozen. Zij zitten dan automatisch is het schoolpanel. Er vinden drie vergaderingen per jaar plaats.In de vergadering wordt niet gesproken over leerkrachten of kinderen, maar over zaken als huiswerk, schooltijden, overblijven enz..Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen worden besproken in de lerarenvergadering.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren