De dependance

Het bestuur vindt een oplossing door het tot school verbouwde herenhuis aan de Kleine Houtweg 129 te kopen. Met deze 4 lokalen erbij kan de Dreefschool haar vijftien klassen herbergen.

In 1982 wordt de school feestelijk geopend. Leerlingen, ouders en … grootouders kijken hun ogen uit. Met het huidige aantal leerlingen heeft de Dreefschool recht op acht extra lokalen. Ons schoolbestuur vergadert regelmatig met de gemeente Haarlem over nieuwbouw en alle wijst erop dat het gaat lukken. Het prachtige pand aan de Dreef blijft ons hoofdgebouw!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren