Andere activiteiten

De ouderraad kan advies aan de medezeggenschapsraad uitbrengen over zaken die het belang van de kinderen en hun ouders aangaan. Een afvaardiging van de ouderraad gaat regelmatig naar vergaderingen van de medezeggenschapsraad waarin dergelijke onderwerpen aan de orde komen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren