Dreefschool

Hoofd, Hart en Handen

Weekbrief 3 (23-09-2022)

Agenda

26 september: Groepen 8 vrij
5 oktober: Start kinderboekenweek GI-GA-GROEN
6 oktober: Schoolfotograaf gr 3 t/m 8 KH
6 oktober: Vossenjacht
7 oktober: Schoolfotograaf gr 3 t/m 8 DR
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie
24 oktober: Studiedag gr 1 t/m 8 : kinderen zijn vrij!

 

Beste ouders,

 

Inline image


In de afgelopen week zijn de groepen 8 op schoolkamp geweest! Zij hebben veel activiteiten gedaan: poldersport, nachtspel, leuke spellen bij een meertje, en het was heerlijk weer! Alle kinderen en de begeleiding hebben het geweldig gehad. Gelukkig is iedereen weer heelhuids teruggekomen. Na alle korte nachten hebben de collega’s en de leerlingen van groep 8 een extra lang weekend.

 


Vossenjacht
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse traditie: de vossenjacht. Alle meesters en juffen staan verkleed in de stad. De kinderen gaan met ouders op zoek naar alle `vossen`. De kinderen verzamelen de letters die de leerkrachten bij zich hebben en maken daarvan een zin. De ouderraad deelt op het plein van de locatie Kleine Houtweg een plattegrond uit en een formulier waarop de letters kunnen worden ingevuld. De oplossing kan uiterlijk om 18.40u worden ingeleverd bij de ouderrraad. Denkt u aan het meenemen van een pen/potlood? Vanwege de verbouwingen op het Houtplein starten we dit jaar vanaf de locatie Kleine Houtweg. De route is dus anders dan voorgaande jaren. Hierdoor kan iedereen veilig bij een zebrapad oversteken. De fietsen kunnen worden geparkeerd op het achterplein van de school.


17.00 - 17.15 uur: ouders en kinderen starten vanaf de KH
18.30 uur: teruglopen uit de stad
18.45 uur: einde (iedereen terug op school)

Inline image

 

Kinderpanel: 7 oktober eerste vergadering
In het kinderpanel zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Elke klas
kiest één leerling. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo
weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol
hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze
zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van het kinderpanel.


De gekozen kinderen moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar het
kinderpanel tijdens een vergadering. En andersom ook, wat besproken is in een vergadering weer in
de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de
(adjunct-)directeur van de school.


Een kinderpanel kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen.

De gekozen vertegenwoordigers benoemen uit hun midden een voorzitter en een notulant. De groep
komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen
vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen en bepalen welke
briefjes uit de ideeën bus belangrijk genoeg zijn om te bespreken. Het kinderpanel maakt een agenda
met bespreekpunten. De voorzitter bespreekt vooraf de agenda met de (adjunct-)directeur.


Belangrijke uitgangspunten zijn:
- de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
- de leerlingen inspraak geven
- de leerlingen democratie laten ervaren
- de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
- de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

 

Inline image


Verkeersveiligheid
In de afgelopen periode zijn wij met gemeente en politie in overleg gegaan over de verkeersveiligheid in de wijk en de verkeersveiligheid rondom de scholen in Haarlem. Ons doel was om de verkeerssituaties rondom de schoolgebouwen opnieuw bespreekbaar te maken en aan te geven dat wij ons zorgen maken over de veiligheid van onze kinderen. Helaas leiden dergelijke overleggen niet meteen tot concrete acties, maar het is zeker onder de aandacht!


Fijn weekend,
Team de Dreefschool

 

23 septemberLees verder
Weekbrief 2 (09-09-2-22)

Agenda

12 – 16 september: Startgesprekken groep 4 t/m 8
13 september: 19.30 info avond kleuters
20 t/m 23 september: Schoolkamp groep 8
26 september: Groepen 8 vrij
5 oktober: Start kinderboekenweek GI-GA-GROEN
6 oktober: Schoolfotograaf gr 3 t/m 8 KH
6 oktober: Vossenjacht
7 oktober: Schoolfotograaf gr 3 t/m 8 DR
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

 

Beste ouders,


We zijn weer gestart, en hoe! In deze eerste weken wordt in de groepen veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Veel energizers, spelletjes en gesprekken over de omgang met elkaar staan centraal.

Inline image

Procedure nieuwe directeur
Op dit moment zijn de gesprekken met kandidaten in volle gang. We kunnen hierover inhoudelijk nog weinig
mededelen, behalve dat er op dit moment veel vertrouwen is op een goede uitkomst.


Werkzaamheden Houtplein
De herinrichting van het Houtplein en de omliggende straten is in volle gang. Vanaf vandaag t/m 16 september is ook de ventweg aan de Dreef aan de beurt. In de bijlage is een informatie brief meegestuurd vanuit de gemeente en Dura Vermeer. 

 

Wat als een juf/meester ziek is?
De krapte op de arbeidsmarkt ervaren we ook in het onderwijs. Dit schooljaar lijkt het wel sterker dan voorheen. Gelukkig hebben we alle vacatures kunnen invullen, maar in het geval van ziekte / afwezigheid van een collega ontstaat een acuut probleem. Hoe gaan wij daarmee om?

 

1. We doen een oproep voor een invaller uit de invalpoule.

2. Als er geen invaller beschikbaar is dan bekijken we of wij intern een oplossing kunnen vinden door een collega te vragen om extra te werken of door ondersteunend personeel te vragen om in te vallen voor de  groep.
3. Een groep wordt naar huis gestuurd. U ontvangt een bericht uiterlijk om 7.30uur ’s ochtends (bij voorkeur de middag/avond ervoor) een bericht via Schoudercom.

 

Bij langdurige afwezigheid proberen wij zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen. We merken dat dit meer tijd en inspanning kost dan in de voorgaande jaren om dit rond te krijgen.

 

Inline image

 

Daddy camp
In sommige groepen ontstaat het initiatief om een zgn.Daddy camp (=de vaders gaan met kinderen uit de klas kamperen) buiten schooltijd te organsieren. Wij juichen dit soort initiatieven toe, maar krijgen signalen dat dit  tot steeds meer weerstand leidt, wat niet altijd in een oudergroep geuit wordt. Met een veranderende  maatschappij waarin gezinssituaties wisselend zijn, is het voor sommige kinderen onbedoeld lastig om deel te nemen aan dit initiatief. Daarbij komt het feit dat gezinnen tot extra kosten worden ‘gedwongen’. Als school nemen wij het standpunt in dat geen enkel kind mag worden buitengesloten van activiteiten die (in)direct aan school verbonden zijn. Alhoewel een Daddy camp buiten de schoolactiviteiten plaats vindt, willen we toch  nadrukkelijk de oproep doen om dit om te zetten in een andere gezamenlijke activiteit voor ouders en kinderen en zo tegemoet te komen aan alle kinderen.

 

Fijn weekend,

 

Team de Dreefschool

 

9 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren