Dreefschool

Hoofd, Hart en Handen

Weekbrief 13 (27-03-2023)

Agenda

6 april: Paasontbijt en sponsorloop
7 april t/m 10 april: Goede Vrijdag en Pasen
18, 19 en 20 april: IEP- eindtoets groep 8
24 april t/m 5 mei: Meivakantie
16 mei: Schoolreisje groep 3 t/m 7
17 mei: Schoolreisje groep 1 en 2
18 en 19 mei: Hemelvaartsdag

 

Beste ouders/verzorgers,


Droge voeten op de Dreef, bericht van de MR
Het speelplein aan de Dreef is al lange tijd meer een modderpoel dan een prettige droge speelplek voor de kinderen. Ook om het speelplein heen is het vaak een natte modder zooi. Resultaat is dat de kinderen vaak onder de modder zitten, kleren en schoenen er niet meer uitzien. De situatie dient snel te veranderen.
Als MR hebben we actie ondernomen richting de gemeente. Deze hebben een aantal acties beloofd. Alleen is het onduidelijk hoe snel en wanneer dit gaat gebeuren. Zeker gezien er al verschillende pogingen zijn gedaan in de afgelopen jaren om dit probleem aan te pakken en er helaas nog steeds geen structurele oplossing is gevonden. Daarom hebben we besloten de urgentie en noodzaak steviger te benadrukken om zo hopelijk sneller tot resultaat te komen. We hebben samen met buurtbewoners naast het speelplein het idee bedacht om een petitie op zetten onder de naam “Droge voeten op de Dreef”. Om de petitie tot een succes te brengen zullen we:
- Een website maken waar we zoveel mogelijk handtekeningen kunnen verzamelen
- De wijkraad mobiliseren
- De antiekmarkt mobiliseren
- Een Facebookgroep aanmaken
- Een QR-code in de omgeving van het speelplein ophangen, om voorbijgangers mee te laten tekenen
- Een gewenste situatieschets van het speelplein op de website tonen
- De petitie aanbieden
- De Haarlemse media mobiliseren

 

Via dit bericht willen wij alle ouders op de hoogte brengen dat we dus al even bezig zijn met dit probleem. En dat er met enkele weken ook actie van jullie als ouders wordt gevraagd. Hoe meer handtekeningen we kunnen verzamelen en met elkaar kunnen mobiliseren des te sterker wij staan richting de gemeente.
Mochten er nog goede suggesties of ideeën zijn ter ondersteuning of ter verbetering van deze aanpak. Mail dan naar ziggy@mqscan.nl

 

Met vriendelijke groet
De MR Dreefschool

 

Demonstratie voor het klimaat
Afgelopen woensdagmiddag hebben een aantal kinderen/ouders en leerkrachten o.l.v. Matthijs uit groep 7B gedemonstreerd tegen de houtkap in de wereld. Ze waren te zien en te horen door de winkelstraat van Haarlem!

 

Inline image

 

Scholen met succes, resultaten van tevredenheidsvragenlijst van leerlingen en ouders


Verslag van de vragenlijsten van de leerlingen
In de maand januari 2023 hebben de kinderen van groep 5 t/m groep 8 de mogelijkheid gehad om hun mening te geven over een aantal onderwerpen onze school. Er zijn 176 enquêtes ingevuld. Er zijn op dit moment 198 kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8 waarmee je kunt stellen dat het responspercentage hoog is. De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,2. Daar zijn we heel erg trots op!
We willen met u de onderwerpen delen die een hoge waardering kregen, maar zeker ook die een aandachtspunt zijn.


Sterke punten:
• Met plezier naar school
• De regels zijn duidelijk
• De juf/meester is aardig, legt goed uit, luistert goed en laat je goed voelen
• Leren om te luisteren naar elkaars mening, om samen te werken, om elkaar te helpen
• Pauze is leuk

 

Aandachtspunten:
• Het schoolplein kan leuker
• Taal en begrijpend lezen zijn minder leuk
• Leren om informatie snel op te zoeken
• Onveilig op het plein
• Gepest door andere kinderen


En nu verder
Voor u en voor ons is het nu vooral van belang wat we met deze resultaten gaan doen. Een belangrijk speerpunt is in ieder geval het borgen van de zaken die goed gaan. Onze leerlingen gaan met plezier naar school. Deze specifieke vragen zijn over het geheel door de leerlingen positief in de enquête ingevuld. Bij de vragen over sociale veiligheid is er een kleine, maar zeker niet onbelangrijke, groep leerlingen die aangeeft last te hebben van pesten en onveiligheid. Dit nemen wij heel serieus.


De volgende zaken krijgen in de nabije toekomst onze aandacht:
→ De leerkrachten van de bovenbouw zullen de bespreekpunten in de klas onder de aandacht brengen.

Er zullen gesprekken worden gevoerd op groepsniveau en individueel niveau over: pesten en onveiligheid op het plein.
→ De leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over de onderwijsinhoudelijke aspecten zoals taalonderwijs en informatie opzoeken.


We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze aandachtspunten.


Verslag vragenlijsten van de ouders
In de maand januari en februari 2023 heeft u de mogelijkheid gehad om uw mening te geven over onze school. Er zijn door u vragenlijsten ingevuld. In totaal hebben 173 ouders de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. U geeft de school als rapportcijfer een 7,9. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
We willen met u de onderwerpen delen die een hoge waardering kregen, maar ook die een aandachtspunt zijn.


Sterke punten
• Mijn kind gaat met plezier naar school, ik voel mij thuis op school
• Imago van de school: staat bekend als een goede school, leerkrachten praten enthousiast over de school


Mogelijke verbeterpunten
• Omgeving van de school: de speelmogelijkheden en de veiligheid
• Externe communicatie: bezoeken van de website, gebruik van de website voor actuele informatie.


En nu verder
Voor u en voor ons is het nu vooral van belang wat we met deze resultaten gaan doen. Een belangrijk speerpunt is in ieder geval het borgen van de zaken die goed gaan.


De volgende zaken krijgen in de nabije toekomst onze aandacht:
• Samen met de MR zijn we aan het kijken naar verbeteringen rondom de speelsituatie van de Dreef en ook rondom de veiligheid van beide gebouwen. Dit gaat de komende tijd onze aandacht krijgen.
• Wat betreft de website gaan wij intern kijken en samen met het bestuur kijken naar mogelijkheden om deze aan te passen en te verbeteren.
• De andere onderwerpen en ook de tips die u schriftelijk heeft gegeven, bespreken wij intern met elkaar.
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze aandachtspunten.

 

Uitnodiging online ouderavond dinsdag 28 maart
"Zelfbewust opgroeien met liefde"
Voor alle ouders met kinderen van 4 t/m 12 jaar!

 

Inline image

 

Aanmeldlink Online ouderavond 28 Maart (PO) inschrijving (office.com) of scan de QR code.

 

Een fijne week,
Team de Dreefschool

27 maartLees verder
Weekbrief 12 (09-03-2023)

Agenda

6 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
13 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
22 maart: Studiedag gr 1 t/m 4: kinderen zijn vrij
6 april: Paasontbijt
7 april t/m 10 april: Goede Vrijdag en Pasen
21 april: Sportdag gr 7-8, Groep 5 t/m 8 12.00 vrij
24 april t/m 5 mei: Meivakantie

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Met het vertrek van adjunct-directeur Marloes van der Laan hebben wij ervoor gekozen om haar taken intern te verdelen. Het MT en de IB hebben daarvoor een tijdelijke uitbreiding gekregen en verder heb ik ook een aantal taken van haar overgenomen. In overleg met het bestuur blijf ik tot aan de zomervakantie op de Dreefschool. Samen met het team, de leerlingen en met u mag ik het schooljaar afronden. Daar kijk ik erg naar uit! Ik ben trots op het team van de Dreefschool en hun flexibiliteit, want ook de vervanging van juf Rakhi en juf Simone hebben we intern met elkaar kunnen oplossen. Ik zal de komende maanden er onder andere voor zorgen dat de formatie van het nieuwe schooljaar rondkomt en er een mooi jaarplan ligt waarmee het team verder kan gaan met de ontwikkelingen die zijn ingezet. Mocht u mij willen speken dan kunt u altijd een afspraak met mij maken. Op maandag en donderdag ben ik op locatie de Dreef en op dinsdag en woensdag op locatie de kleine Houtweg.

Vriendelijke groet, Tamar Süss

 

Studiedag 24 februari

Op de studiedag van 24 februari hebben wij met elkaar de resultaten van de afgelopen IEP toetsen bekeken en besproken. Wij zien dat onze leerlingen over het algemeen de gestelde ambities halen en ook zien wij dat de leerlingen profiteren van de nieuwe rekenmethode WIG 5. Wij zijn heel trots op deze resultaten!

 

Verder hebben de leerkrachten analyses gemaakt op kind- en groepsniveau, zodat er de komende periode een gericht aanbod in de klas gegeven kan worden. Het was een heel nuttige bijeenkomst, waarbij we de tijd hebben gehad om uitvoerig samen met elkaar te praten over ons onderwijs.

 

Herdenking met groep 8

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn op 7 maart 1945 aan de Dreef vijftien verzetsmensen geëxecuteerd door de Duitsers. Voorbijgangers werden gedwongen toe te kijken. In 1949 werd tegenover de Dreefschool het monument ‘Man voor Vuurpeloton’ onthuld en geadopteerd door de school. Jaarlijks worden hier op 7 maart de slachtoffers herdacht. Traditiegetrouw gebeurt dit in het bijzijn van de groep 8 leerlingen. De kinderen luisteren naar de toespraak, leggen rozen bij de gedenkstenen en zijn een minuut stil. Dinsdagmorgen 7 maart hebben wij deze 15 slachtoffers herdacht. Voorafgaand aan de herdenking was de heer Van Schie (oud docent geschiedenis van het Mendel) bij ons in de klas om te vertellen wat er tussen ‘40- ‘45 gebeurde in Haarlem. Vervolgens kwam de zoon van een van de geëxecuteerde verzetsmensen, de heer Van Sloten ons vertellen hoe zijn destijds 30-jarige vader slachtoffer is geworden van zo’n laffe daad. Het was erg indrukwekkend en de kinderen hebben vol aandacht geluisterd. Woensdag 8 maart stond er een artikel over in het Haarlems Dagblad.

 

Instroomgroep nieuwe kleuters

Deze week is de instroomgroep voor onze nieuwe kleuters gestart. Vier vierjarige begonnen afgelopen maandag aan hun eerste schooldag op de Dreefschool. De groep zal tot de zomervakantie volstromen tot 25 leerlingen en blijft daarna een permanente kleutergroep. Omdat we veel aanmeldingen hebben zitten de huidige vier kleutergroepen vol en daarom is deze vijfde kleutergroep erbij gekomen. Twee nieuwe leerkrachten, Juf Linda en juf Roos, staan voor deze groep. De klas is in het gebouw aan de Dreef.

 

Alvast een fijn weekend,
Team de Dreefschool

10 maartLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren