Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Weekbrief 28

Agenda

21 en 22 mei Hemelvaart vakantie
29 mei Geen studiedag, wel school
1 juni t/m 3 juni Pinksteren
3 juli 12.00 uur start zomervakantie

 

Beste ouders/ verzorgers,
We zijn deze week eindelijk weer begonnen en het is ons zeker niet tegengevallen. U heeft zich keurig aan de afspraken gehouden en de kinderen konden allemaal rustig naar binnen. Wij zijn heel blij dat we uw kinderen weer les konden geven. Halve klassen is natuurlijk niet wat we gewend zijn, maar we hebben de kinderen hierdoor wel veel aandacht kunnen geven. Het valt ons op dat de kinderen het onderwijs op afstand over het algemeen goed hebben doorstaan. Veel dank voor uw inzet.

Het kost op zo’n dag veel tijd om elke keer de kinderen de handen te laten wassen, maar we zijn al heel gelukkig met het feit dat ze er weer zijn. Tussendoor worden drie keer per dag alle wc’s en deurklinken schoongemaakt door meester Pieter, Chaim, Liesbeth en onze schoonmaker. Hoe we verder gaan dit

schooljaar is nog onbekend, maar tot zover zijn we heel tevreden.

 


Chromebooks en opladers
De komende week hebben wij de chromebooks nodig voor het afnemen van een aantal toetsen.
Wanneer u nog een computer van school thuis hebt zouden wij die graag maandag weer terug willen hebben. Vergeet u ook de oplader niet?

 

Groepen 1/2
De groepen 1-2 zijn deze week opgestart met halve dagen. Het was voor leerkrachten en kinderen heel fijn om zo te beginnen, maar voor de ouders en opvangorganisaties nog een hele uitdaging. We hebben daarom besloten vanaf maandag 18 mei de groepen 1-2 een hele dag naar school te laten komen. Het gaat dan om de dagen waarop uw kind is ingedeeld (maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag). Ouders die al gebruik maakten van noodopvang op de andere dagen kunnen dit blijven doen. Op maandag, dinsdag en donderdag gaat het om een hele dag, maar omdat de vrijdagmiddag altijd al vrij is voor groep 1-2 zijn de kinderen dan ook vrij. Kinderopvangorganisaties hebben aangegeven aan te sluiten bij onze schooltijden. Deze afspraken gelden tot 1 juni onder voorbehoud van eventuele wijzigingen betreffende maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid.

 

IEP
Komende week starten we met de tweede ronde van het IEP LVS. We hebben bewust de gemaakt om de toetsen van IEP na terugkomst op school af te nemen. De reden hiervoor is dat we dan een duidelijk beeld krijgen van wat er bij de leerlingen nog aan onderwijs nodig is voor de komende periode. We hebben natuurlijk de werkzaamheden van de leerlingen goed kunnen volgen via de verschillende online kanalen, maar wij willen toch een breder beeld krijgen over de ontwikkeling in de afgelopen periode. Tijdens de studiedagen van 2 en 3 juni zullen we toetsen analyseren en een plan maken voor de periode tot aan de zomervakantie en daarna.


Thuis en school
Sommige kinderen komen in de pauze naar het park om hun klasgenoten te zien. We begrijpen dat dat erg gezellig is maar voor de tussen schoolse opvang is dit niet wenselijk. We willen u daarom vragen om tijdens schooltijd uw kind niet naar het park te laten gaan, maar eventueel na schooltijd met elkaar af te spreken.


Eindfeest
Een aantal ouders zijn bezig geweest met het organiseren van een eindfeest op 6 juni. U begrijpt dat we deze activiteit moeten uitstellen. Misschien kunnen we schooljaar 20/21 feestelijk afsluiten en zijn alle voorbereidingen niet voor niets geweest. 

 

Hulplijn voor ouders
https://www.verus.nl/actueel/nieuws/hulplijn-voor-ouders-ouderwijzertelefoon?utm_source=Verus+nieuwsbrief&utm_campaign=59d2614976-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_06_02&utm_medium=email&utm_term=0_eea3e2344a-59d2614976-153733013

 

Namens de collega’s wens ik u een fijne week en vast een mooi Hemelvaart vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

Weekbrief 27

Agenda

21 mei, 22 mei: Hemelvaart vakantie
29 mei: Geen studiedag
1,2 en 3 juni: Pinksteren
3 juli: 12.00 uur start zomervakantie

 

Geachte ouders/ verzorgers,


Normaal gesproken is een Weekbrief bedoeld voor een korte terugblik over de afgelopen week, deze Weekbrief zie ik meer als een vooruitblik . Het zal voor iedereen even wennen worden maar we zijn blij dat we weer een kleine start mogen maken. Het zal voor iedereen niet makkelijk zijn geweest de afgelopen tijd en ook de komende zeven weken zitten vol met onzekerheden.

Alle leerkrachten hebben de afgelopen dagen hun best gedaan om er weer iets moois van te maken. Ook in ons team hebben we te maken gehad met het virus, twee leerkrachten kunnen daardoor helaas niet starten. Er zijn ook collega’s die gezien hun persoonlijke situatie niet kunnen beginnen. We hebben geprobeerd daar zoveel mogelijk vervanging op te zetten. Met name collega’s die een ambulante taak hebben, zoals de leerkracht voor Levelwerk, Rekentijgers, muziek, de adjunct directeur en ondergetekende gaan voor de klas om gaten te vullen. Wanneer er in de komende periode zich nog meer zieken melden dan doen wij een aanvraag bij de Vervangingspoule maar als daar niemand is hebben wij verder niemand meer over en proberen wij weer voor die groep op afstand onderwijs te geven.
We hebben veel geleerd deze weken. Als wij een nascholing hadden gevolgd over afstandonderwijs dan had dat ons zeker twee jaar gekost. Nu moesten we wel en je ziet dat in korte tijd veel bereikt is.
Het indelen over de groepen is natuurlijk niet voor iedereen even prettig verlopen. Indelen op vriendjes is onmogelijk omdat we te maken hebben met gezinnen die op hetzelfde moment naar school moeten. Het beleid is dat we van start gaan met deze indeling, wisselen is niet mogelijk. Mocht het zo zijn dat de komende periode het toch beter is om een kind in een andere groep te plaatsen dan nemen we contakt met u op. We zijn nu vooral gelukkig met het feit dat we kunnen starten met een kleine groep en de leerkrachten zullen er alles aan doen om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.
We hebben enorm veel werk gehad aan het koppelen van de school aan de BSO. Ook zij zitten met personeelstekorten. Ik wil nog wel een compliment maken aan de Geel Witjes. Zij hebben al die tijd kinderen opgevangen zonder enige reserve. Hartelijk dank!
De agenda is uitgekleed, geen sportdagen, geen schoolreisjes, geen optreden in de Schouwburg door de leerkrachten voor ons 100 jarig bestaan, geen picknick. We waren zo goed bezig met ons toneelstuk, maar helaas. Voor de eindmusical van groep 8 zijn we druk bezig een oplossing te vinden.

 

Jarigen
Normaal gesproken neem ik nooit een lunch mee na een vakantieperiode. We worden dan overspoeld met de meest mooi creaties. Helaas is de tijd veranderd. Het enige wat nog door de voordeur kan is verpakte traktaties. Je moet dan denken aan chips en ijs. We zijn tegen chips en ijs moet uit de vriezer wat weer een hoop onnodig verkeer in de school te weeg brengt. Met klein kinderleed in mijn hart moet ik u zeggen dat traktaties helaas niet mogelijk zijn.


Vier mei
Op vier mei was de Dreefschool aanwezig op de Dreef voor de jaarlijkse gedenking van de 2e Wereldoorlogslachtoffers. Met grote borden staan de mooiste gedichten van kinderen voor de beelden. Met enige trots kan ik u melden dat op de Westergracht het gedicht van Daan uit groep 8 staat en op de Dreef het gedicht van Madelief , ook uit groep 8 bij het beeld van Andriessen.

 

Inline image Inline image

 

Beste ouders, ik hoop dat u weet welke afspraken we gemaakt hebben over het brengen en halen van de kinderen. We hebben het zo goed mogelijk geregeld. Ik dank nogmaals Chantal Kocks, Edith Keus, Suzanne Sandee, Joost Millenaar en Marloes van de Laan, zonder hen had ik het nooit gered.


Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren