Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Corona Brief Dreefschool (26-10-2020)

Beste ouders, verzorgers,


Op dit moment hebben we twee kinderen in de bovenbouw, die een positieve testuitslag hebben. En twee kinderen met een besmetting in het gezin, maar zij zijn zelf niet getest (ook beide in de bovenbouw)


Met ingang van vandaag zijn de maatregelen en de beslisboom op school aangepast. In de bijgevoegde beslisboom kunt u zien dat de beginvraag is veranderd.


Wij volgen het protocol basisonderwijs van 20 oktober 2020 van de PO-raad (zie bijlage).

In het protocol wordt het advies aan de collega’s gegeven zo snel mogelijk naar huis te gaan na schooltijd.


Vergaderingen doen wij zoveel mogelijk via Google Meet. Buiten het klaslokaal is het aan de collega zelf om de keuze te maken voor het dragen van een mondkapje. In ieder geval houden we onderling afstand.


Externe partijen worden zoveel mogelijk geweerd. Dit betekent dat oudergesprekken via Google Meet gaan. Uitzondering zijn de adviesgesprekken in de groepen 8 en de intake gesprekken met nieuwe kleuters.

 

Leerkrachten mogen deze gesprekken met ouders via Google Meet voeren, maar dit mag ook op school.


De overige externen zoals: logopedie, ergotherapie, Auris of onderzoekers zijn welkom, maar wij verwachten dat zij mondkapjes dragen als ze door de school lopen.

 

Rondleidingen voor nieuwe ouders door de directie en de mixmiddagen zijn voorlopig geschrapt.


Met behulp van deze aanpassingen hopen wij het aantal besmettingen in de school te beperken, waardoor wij open kunnen blijven!


Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen met een van de collega’s.


Met vriendelijke groet,
Manouk Geerlings (directeur)

26 oktoberLees verder
Weekbrief 9

Agenda

9 november: Voorlopig adviesgesprekken gr. 8
11 november: Schaatsen groep 8
16 november: Oudergesprekken op uitnodiging
4 december: Sinterklaas
17 december: Kerstviering
21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie

 

Beste ouders, verzorgers,

 

Resultaat schilderwerk Kleine Houtweg
In de herfstvakantie is de locatie Kleine Houtweg geschilderd. Wij zijn erg trots op het resultaat! Bij deze een impressie hoe het er nu uit ziet:

 

Inline image Inline image Inline image

 

Positieve test
Helaas komt het nu voor dat kinderen een positieve uitslag hebben op een Covid-19 test. Wat te doen? Zo snel mogelijk de leerkracht(en) informeren, uw kind blijft thuis. Als het kind 48 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. Broertjes/zusjes met klachten blijven thuis.


Fijne week
Team De Dreefschool

23 oktoberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren