Ontmoeting
  Ontdekking
    Ontplooiing

Ontmoeting

Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook tijdens het groep doorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met elkaar in contact komen en blijven.

Ontdekking

Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.

Ontplooiing

Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die kinderen die bovengemiddeld presteren. We stimuleren de ontplooiing van de zelfstandigheid van het kind onder andere door met het kind het vermogen te ontwikkelen op zichtzelf en op zijn werk te leren reflecteren.

 

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

 

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

 

 

Weekbrief 24

Agenda

6 april: Eerste schooldag?
9 april: paasontbijt
10 april: Studiedag.
13 april: 2e paasdag
15 april: Eindtoets groep 8, afgelast
17 april: Koningsspelen, afgelast
18 april: Reunie Dreefschool, uitgesteld

 

Beste ouders/ verzorgers,


De afgelopen 9 jaar heb ik geprobeerd u rond 1 april op het verkeerde been te zetten. Het meenemen van water voor het doorspoelen van de wc en een eigen wc rol met de naam erop was natuurlijk vrij doorzichtig. De verkoop van antiek schoolmeubilair op een zaterdag was goed gelukt. De sticker die ouders op hun voorruit moesten plakken als parkeerfignet deed het nog veel beter. Afgelopen jaar mochten de kinderen de leerkracht bij de deur geen hand geven om verspreiding van de griep onder de leerkrachten in te dammen. Wat zal ik zeggen, we waren onze tijd ver vooruit! Het past niet om in deze tijd een grap te maken over iets ernstigs dat ons allemaal raakt. We denken elke dag, als wij met de kinderen bezig zijn, aan de ouders die hun zaak moeten sluiten, ziek zijn of om welke andere reden ook een onzekere toekomst tegemoet gaan.
We missen u en de kinderen heel erg!


Nadat ik mijn lessen heb voorbereid pak ik op het afgesproken moment de computer. Even later zit ik in 26 woonkamers, serres, slaapkamers en keukens. Nu heb ik mij de afgelopen jaren niet bezig gehouden met het maken van een Weektaak en het werken met veel nieuwe methoden zoals Staal. Maar nu moet het wel, en dat duurt even. Er zijn leerkrachten super handig met het maken van een filmpje, bij mij duurt dat wat langer. Er zijn leerkrachten die naast hun schoolwerk nog 3 of vier kinderen hebben rondlopen, net als u. Vind dan maar eens tijd om een klas te begeleiden en mee te doen met al die overleggen.
Wat ik zeggen wil is, dat ik bijzonder trots ben hoe elke leerkracht op zijn/ haar eigen niveau bezig is met het programma. Want naast de eigen klas is er ook geregeld overleg met de parallelgroep, met de bouwcoordinator, met de hele school.


Er zullen in de lesstof ongetwijfeld wat gaten vallen. Maar als wij voor de zomervakantie bijvoorbeeld het voltooid deelwoord uitleggen dan zijn er na de zomervakantie nog maar weinig kinderen die zich dat kunnen herinneren. We proberen zo goed mogelijk alles in gaten te houden en we weten dat kinderen heel veerkrachtig zijn. Wij inventariseren in ieder geval welke lesstof straks extra aandacht nodig heeft. Ik heb er vertrouwen in dat het met het niveau goed komt.

 

We hebben de leerkrachten eens gevraagd of er behoefte is aan een nieuw ophaal momentje op school. Sommige klassen niet, anderen weer wel.


Dinsdag zal minister Slob zeggen hoe lang de volgende fase gaat duren. Mocht dat langer zijn dan gedacht dan melden wij ons bij u over de organisatie hiervan.
Ik blijf u namens alle collega’s toch een fijn weekend wensen.


Met vriendelijke groeten,


Jan Vos van Marken.

27 maartLees verder
Weekbrief 23

Agenda

6 april: Eerste schooldag?

9 april: Paasontbijt

10 april: Studiedag.

13 april:  2e paasdag

15 april: Eindtoets groep 8, afgelast

17 april: Koningsspelen, afgelast

18 april: Reunie Dreefschool, uitgesteld 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Als ik het even bij het onderwijs houd, dan vind ik het een enorme uitdaging voor u om deze drie weken uw kinderen thuisonderwijs te geven. Maar u doet het geweldig en u bent voor ons een grote steun dankzij uw mooie berichten. Hartelijk dank. We gaan gewoon door met de Weekbrieven en wil u graag elke vrijdag een update geven over algemene zaken zodat u niet de hele dag overspoelt wordt met welgemeende tips, tenzij het bericht niet kan wachten. Specifieke, klasgebonden afspraken worden door de leerkracht met u en de kinderen  gemaakt. 
 
U vindt hieronder ons nieuwe strijdplan. We hebben daar de afgelopen dagen hard aan gewerkt. Het is voor ons allemaal nieuw en er zullen nog heel wat zaken zijn die niet goed lopen en om een oplossing vragen. Maar we willen toch graag beginnen en kijke hoe het gaat lopen.  

 

Plan van aanpak

We hebben gekozen voor één communicatieplatform met de klas. We gaan werken met Google Classroom. Binnen deze omgeving zijn er verschillende functies die we op  termijn wilen gebruiken wanneer wij wat meer gewend zijn aan deze omgeving. Vandaag wordt de omgeving klaargezet voor de leerkrachten zodat het in de loop van de maandag ook beschikbaar is voor de kinderen. U ontvangt van de leerkracht eerst een code via Schoudercom. Met deze code moet u uw kind koppelen aan Google Classroom. Elke klas krijgt zijn eigen code. U ontvangt naast deze code ook een instructie  van de leerkracht.  De schoolomgeving van groep 1 en 2 wijkt iets af van het bovenstaande. Uiterlijk aanstaande dinsdag krijgen de ouders van deze groepen rechtstreeks bericht van de leerkrachten.  
 
Communicatie

De leerkracht is via Google Classroom elke dag van 10.00 uur tot 12.00 uur beschikbaar voor vragen en communicatie met de kinderen. Ouders die hun kind begeleiden met het schoolwerk en hier vragen over hebben kunnen die ook stellen via Google Classroom. Voor algemene vragen en opmerkingen van u kunt u zich melden via Schoudercom. 

 

Als uw kind ziek is dan meldt u dat bij de leerkracht via Schoudercom. Zo begrijpen we dat uw kind die dag(en) even niet online is.  
 
Het werk De komende week gaan we de herhaling combinereren met nieuw werk.  We gaan uit van twee uur lesstof per dag. Het aanleren van een vast ritme helpt enorm, wij werken op school niet anders. Regelmaat is voor de kinderen het prettigst. Hieronder vindt u een link die u misschien verder kan helpen.  
 
https://www.nu.nl/coronavirus/6038518/thuis-lesgeven-kies-een-vaste-plek-en-verdeel-de-dag-inblokken.html 
 
Mocht u ergens niet uitkomen dan kunt u zich melden via de mail bij onze bovenschoolse ICT er  Dennis Göetjes  dennis.goetjes@twijs.nl 
 
Namens de collega’s wens ik u allemaal sterkte de komende week.

Met vrienelijke groeten,

Jan Vos van Marken. 

20 maartLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren