Weekbrief 3 (17-09-2021)
17 september 2021

Agenda

14 t/m 17 september: Kamp gr. 8
20 september: Groepen 8 vrij
22 september: Studiedag gr 1 t/m 4, kinderen gr 1 t/m 4 vrij
30 september: Opname dag Dit is Holland
1 oktober: Kinderpanel
6 oktober: Start kinderboekenweek
7 oktober: Vossenjacht
7 oktober: Schoolfotograaf locatie Kleine Houtweg gr 3 t/m 8
8 oktober: Schoolfotograaf locatie Dreef gr 3 t/m 8
8 oktober: 11.00 ouderpanel
15 oktober: Middag groepen 5 t/m 8 vrij
18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie
25 oktober: Studiedag: kinderen van groep 1 t/m 8 vrij

 

Beste ouders

 

Het is de derde schoolweek en in de groepen zijn wordt veel geleerd en hard gewerkt!
De groepen 8 zijn in de afgelopen week op kamp in Ter Aar geweest, zij hebben het ontzettend goed en gezellig gehad met elkaar! Een aantal collega’s is op bezoek geweest bij het nachtspel en de poldersport. Vandaag komen zij weer met de bus terug.
In de groepen 3 zijn de leerlingen gestart met het inzetten van Chromebooks ter ondersteuning en verdieping van de lesstof. En in de groepen 1-2 staat het thema Pluk van de Petteflet centraal.

 

Inline image


De info avonden van de groepen 3 en 8 zijn positief verlopen. Gelukkig kunnen we dit schooljaar meer in ‘live’ verbinding staan met alle ouders. Het doet ons goed om weer ouders in de school bij de startgesprekken te ontmoeten.

 

Inline image

 

Kinderpanel vanaf 1 oktober weer van start!
In het kinderpanel zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Elke klas kiest één leerling. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van het kinderpanel.

 

Inline image


De gekozen kinderen moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar het kinderpanel tijdens een vergadering. En andersom ook, wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de (adjunct-)directeur van de school.

 

Een kinderpanel kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Dit panel kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, speelkwartier enz...


De gekozen vertegenwoordigers benoemen uit hun midden een voorzitter en een notulant. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen en bepalen welke briefjes uit de ideeën bus belangrijk genoeg zijn om te bespreken. Het kinderpanel maakt een agenda met bespreekpunten. De voorzitter bespreekt vooraf de agenda met de (adjunct-)directeur.


Belangrijke uitgangspunten zijn : de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren de leerlingen inspraak geven de leerlingen democratie laten ervaren de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

 

Inline image


Werk in uitvoering: schoolontwikkelingen
De fietsenstalling op locatie Dreef is in de zomervakantie opnieuw betegeld en er zijn nieuwe rekken geplaatst. Afgelopen woensdag is het laatste hekwerk bij de kleuters neergezet. Dit geeft veel meer overzicht in de stalling. De groepen 1-2 parkeren de fietsen achterin en de groepen 4-6-7 kunnen de fietsen voorin de stalling parkeren.


In de vakantie zijn wij overgegaan naar een nieuw leerling administratie
systeem. Het is voor ons nog even oefenen om alle gegevens op de juiste plek te krijgen. Aanstaande woensdag is de studiedag van de groepen 1-2 daarop gericht. Voor de kleuters gebruiken wij dit namelijk ook als observatie systeem.


Voor de groepen 3-4-5 zijn we gestart met de gefaseerde invoering van een nieuwe versie van de rekenmethode WIG 5. Het is de opvolger van de vorige rekenmethode. Op de studiedag van aanstaande woensdag gaan we hier samen een verdiepingsslag in maken. Volgend schooljaar gaan ook de groepen 6-7-8 met deze versie werken.


Ondertussen zijn alle collega’s aan het oefenen met de werkwijze van de Kunst van het Lesgeven. In het afgelopen schooljaar hebben wij hier al twee studiemomenten aan besteed, dit jaar komen er nog twee dagdelen aan. Eind november ronden we dit hopelijk met een mooi certificaat af! In de tussentijd worden alle klassen bezocht door de directie en de instructeurs. Ook gaan de collega’s samen de lessen voorbereiden.


De website is weer helemaal up-to-date voor dit schooljaar. Onder andere is de schoolgids vernieuwd.


De komende periode hebben we de focus op de voorbereidingen van de Kinderboekenweek en de vossenjacht!


Fijn weekend!


Namens het team van de Dreefschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren