Weekbrief 10 (27-01-2023)
27 januari 2023

Agenda

23 februari: Rapporten mee
24 februari: Studiedag gr 1 t/m 8: kinderen zijn vrij
27 feb t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie
6 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
13 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
22 maart: Studiedag gr 1 t/m 4: kinderen zijn vrij
6 april: Paasontbijt
7 april t/m 10 april: Goede Vrijdag en Pasen

 

Beste ouders/verzorgers,


Hierbij de weekbrief.

 

Studiedag 23 januari: Wat hebben we gedaan?
Maandag 23 januari hebben wij studiedag gehad.
In de ochtend stond voor de onderbouw het thema ‘Spelend Leren’ op de agenda. Wij hebben een expert uitgenodigd en zij heeft verteld en laten zien hoe het spel gekoppeld aan de thema's betekenisvol kan worden voor onze leerlingen.
Groep 3 t/m groep 8 heeft gekeken naar het vervolg van de implementatie van onze nieuwe rekenmethode WIG 5. Ook hiervoor hadden wij een expert uitgenodigd.
In de middag hebben we gezamenlijk gesproken over onze visie en over onze professionele cultuur. Het team maakt mooie stappen met de kwaliteitsteams en dat komt ten goede van ons onderwijs.
Al deze ontwikkelpunten staan beschreven in het jaarplan.
U kunt het inzien op onze website.

 

De Nationale Voorleesdagen
Afgelopen woensdag was de aftrap van de Nationale Voorleesdagen! Tijdens deze dagen lezen we extra veel voor in de klas en besteden we nog meer aandacht aan boeken. Zo leest de bovenbouw bij de onderbouw voor, kan er plotseling een voorleesalarm afgaan in de klas en is er in de schoolbieb een speciale voorleesplek ingericht. Er zijn ouders die komen voorlezen, special guest Joshua Nolet leest voor in groep ½ c en ½ d en er is weer een Masked Reader-wedstrijd. We gaan dus weer genieten van veel prachtige verhalen. Doet u thuis ook mee? Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek.

 

Inline image

 

Blink nieuwe methode wereldoriëntatie
Deze periode hebben we op de Dreefschool 2 Wereldoriëntatiemethodes mogen uitproberen om zo de juiste te kiezen voor onze school. Na een lang en uitgebreid onderzoek in de werkgroep en in de klassen, zijn we na de evaluatie tot de conclusie gekomen dat Blink vakgericht onze nieuwe methode wordt voor wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8. Deze methode past goed bij de leerlingen van de Dreefschool. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, afwisseling tussen zelfstandig en klassikaal. En er is sprake van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Wij zijn dus heel blij met deze keuze.

 

Reminder Tevredenheidspeiling
De scholen en het schoolbestuur van Twijs vinden de kwaliteit van het onderwijs en van de gehele schoolorganisatie van groot belang.
Er wordt vanuit het bestuur op alle scholen van TWijs een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder personeel, ouders en leerlingen van groep 5 t/m groep 8. De peiling wordt uitgevoerd door Scholen met Succes.
Mocht u deze nog niet hebben ingevuld dan kunt u dat doen tot 3 februari.


Alvast veel dank.
Fijn week


Team de Dreefschool

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren