Weekbrief 2 (09-09-2-22)
9 september 2022

Agenda

12 – 16 september: Startgesprekken groep 4 t/m 8
13 september: 19.30 info avond kleuters
20 t/m 23 september: Schoolkamp groep 8
26 september: Groepen 8 vrij
5 oktober: Start kinderboekenweek GI-GA-GROEN
6 oktober: Schoolfotograaf gr 3 t/m 8 KH
6 oktober: Vossenjacht
7 oktober: Schoolfotograaf gr 3 t/m 8 DR
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

 

Beste ouders,


We zijn weer gestart, en hoe! In deze eerste weken wordt in de groepen veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Veel energizers, spelletjes en gesprekken over de omgang met elkaar staan centraal.

Inline image

Procedure nieuwe directeur
Op dit moment zijn de gesprekken met kandidaten in volle gang. We kunnen hierover inhoudelijk nog weinig
mededelen, behalve dat er op dit moment veel vertrouwen is op een goede uitkomst.


Werkzaamheden Houtplein
De herinrichting van het Houtplein en de omliggende straten is in volle gang. Vanaf vandaag t/m 16 september is ook de ventweg aan de Dreef aan de beurt. In de bijlage is een informatie brief meegestuurd vanuit de gemeente en Dura Vermeer. 

 

Wat als een juf/meester ziek is?
De krapte op de arbeidsmarkt ervaren we ook in het onderwijs. Dit schooljaar lijkt het wel sterker dan voorheen. Gelukkig hebben we alle vacatures kunnen invullen, maar in het geval van ziekte / afwezigheid van een collega ontstaat een acuut probleem. Hoe gaan wij daarmee om?

 

1. We doen een oproep voor een invaller uit de invalpoule.

2. Als er geen invaller beschikbaar is dan bekijken we of wij intern een oplossing kunnen vinden door een collega te vragen om extra te werken of door ondersteunend personeel te vragen om in te vallen voor de  groep.
3. Een groep wordt naar huis gestuurd. U ontvangt een bericht uiterlijk om 7.30uur ’s ochtends (bij voorkeur de middag/avond ervoor) een bericht via Schoudercom.

 

Bij langdurige afwezigheid proberen wij zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen. We merken dat dit meer tijd en inspanning kost dan in de voorgaande jaren om dit rond te krijgen.

 

Inline image

 

Daddy camp
In sommige groepen ontstaat het initiatief om een zgn.Daddy camp (=de vaders gaan met kinderen uit de klas kamperen) buiten schooltijd te organsieren. Wij juichen dit soort initiatieven toe, maar krijgen signalen dat dit  tot steeds meer weerstand leidt, wat niet altijd in een oudergroep geuit wordt. Met een veranderende  maatschappij waarin gezinssituaties wisselend zijn, is het voor sommige kinderen onbedoeld lastig om deel te nemen aan dit initiatief. Daarbij komt het feit dat gezinnen tot extra kosten worden ‘gedwongen’. Als school nemen wij het standpunt in dat geen enkel kind mag worden buitengesloten van activiteiten die (in)direct aan school verbonden zijn. Alhoewel een Daddy camp buiten de schoolactiviteiten plaats vindt, willen we toch  nadrukkelijk de oproep doen om dit om te zetten in een andere gezamenlijke activiteit voor ouders en kinderen en zo tegemoet te komen aan alle kinderen.

 

Fijn weekend,

 

Team de Dreefschool

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren