Weekbrief 14 (01-04-2022)
1 april 2022

Agenda

13 april: paasontbijt
15 april+ 18 april: Goede Vrijdag+ Tweede Paasdag: vrij!
20+21 april: IEP Eindtoets groep 8
22 april: Sportdag groep 7+8
22 april: Groep 5-8 middag vrij: KH 11.50uur/ DR 12.00uur
25 april t/m 6 mei: Mei vakantie
23 mei: Schoolreisje groep 5-6-7
24 mei: Schoolreisje groep 3-4
26+27 mei: Hemelvaartsdag en de dag erna: vrij!

 

Beste ouders,

 

De teller van de sponsorloop t.b.v. Giro 555 blijft nog steeds oplopen, de tussenstand is €25.000,- euro. Wij zij trots op het bedrag, maar willen de nadruk vooral leggen op de enorme inzet die de kinderen hebben getoond tijdens het rennen.
Op donderdag 14 april gaan wij de eindstand van alle acties vanuit de school bekend maken en willen u dan ook vragen om komende week het bedrag over te schrijven op NL48 RABO 0300 5711 51 tnv Dreefschool OR/MR o.v.v. Sponsorloop Oekraïne.

 

Inline image

 

Schoolreisjes
Nog even en dan is het zover…de tijd van de schoolreisjes breekt aan! Bij de laatste controle bleek het schoolreisje van groep 5-6-7 overboekt te zijn, we hebben hierdoor de datum moeten aanpassen.


Bij deze alle data op een rij:
- De groepen ½ gaan op 1 juni naar Speeltuin de Veilige Haven.
- De groepen 3 en 4 gaan op 24 mei naar Oud Valkenveen in Naarden
- De groepen 5-6-7 gaan op 23 mei naar Poldersport in de Kwakel.


Alle ins en outs ontvangt u via de groepsleerkracht.

 

Inline image

 

Interne audit
In het kader van de kwaliteitszorg wordt de school eens per 4 jaar bezocht door een team van twee directeuren en een onafhankelijke expert van de onderwijs begeleidingsdienst. Dit team heeft gisteren onze school de hele dag bezocht. Zij hebben een rondleiding gekregen op school en zijn bij verschillende klassen op bezoek geweest. Ook is er tijd gereserveerd voor een gesprek met IB, MT en directie. Van te voren hebben wij aan kunnen geven op welke standaarden wij feedback wilden hebben. Dit waren de standaarden ‘kwaliteitscultuur’ en ‘zicht op ontwikkeling’. Aan het einde van de dag kreeg het team de terugkoppeling met de bevindingen en aanbevelingen voor de komende periode. Deze aanbevelingen nemen wij op in ons jaarplan en planning voor volgend schooljaar. Gelukkig zijn er voor ons geen verrassingen uit gekomen en gaan wij in gesprek met elkaar hoe wij dit verder vorm gaan geven.

 

Uitstroom VO
Gelukkig is de spanning er voor onze groep 8 leerlingen af, zij weten eindelijk waar zij volgend schooljaar hun loopbaan gaan vervolgen. Wij zijn verplicht om onze jaarlijkse uitstroom te vermelden in de schoolgids en in de weekbrief. Bij deze delen wij de uitstroompercentages met u;

 

Niveau en Percentage

VWO 33%

HAVO/VWO 22%

HAVO 18%

VMBO-T/HAVO 6%

VMBO-T 16%

VMBO-KB/VMBO-T 2%

VMBO-KB 1%

VMBO-BB/VMBO-KB 1%

 

Fijn weekend!


Namens het team van de Dreefschool

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren