Weekbrief 30 (04-06-2021)
5 juni 2021

Agenda

9 juni: Studiedag gr 1-8, leerlingen vrij
15 juni: Schoolreisje gr 3-7
21 juni: Week van de oudergesprekken (online)
23 juni: Sportdag gr 3-4
28,29 juni en 1 juli: Musical gr 8
30 juni: Sportdag gr 5-6
1 juli: Groepsverdeling bekend
2 juli: Doordraai ochtend gr 2 t/m 7, groep 8 start 10.30
6 juli: Laatste schooldag gr 8
9 juli: Laatste schooldag gr 1-7, kinderen middag vrij

 

Geachte ouders,

 

Met deze zomerse temperaturen krijgen wij al helemaal zin in de grote vakantie! Aangezien wij veel aanvragen momenteel binnenkrijgen over extra verlof staan de spelregels op blad 2 uitgebreid beschreven. De komende weken staan volgepland met leuke activiteiten voor de kinderen om dit schooljaar feestelijk af te sluiten!


Schrijver in de klas!
Afgelopen maandag en dinsdag kwam schrijfster Marieke Smithuis bij ons in de groepen 4 en 5 om een gastles te geven. We kennen haar van de serie Lotte en Roos en De koning van de flat.
Deze verhalen zijn heel grappig en herkenbaar en staan ook in onze schoolbibliotheek. Van tevoren hebben we samen met de kinderen de verhalen uit de boeken gelezen. De groepen 4 hebben een eigen boek gemaakt voor Marieke. De groepen 5 hebben een bestaand verhaal, uit De koning van de flat, een nieuw einde gegeven. Een aantal kinderen heeft het verhaal echt mogen voordragen aan Marieke.
Er waren ook nog genoeg vragen! Hoe bedenk je nou bijvoorbeeld een verhaal of zelfs een heel boek? Hoe lang doe je over het schrijven van een boek? Wie maakt de tekeningen?

 

Inline image

 

Marieke heeft alle vragen beantwoord en gaf tips voor het schrijven van eigen verhalen. Ook heeft ze zelf nog een aantal van haar favoriete verhalen voorgelezen. Sommige grappige verhalen waren zelfs waargebeurd!
Het was leuk om een keer een echte schrijfster in de klas te hebben!

 

Inline image

 

Aanvragen en toekennen van verlof buiten de schoolvakanties
Regelmatig worden er verzoeken voor verlof bij ons ingediend. Vanuit Leerplicht is hiervoor een handreiking opgesteld. Hieronder de samenvatting van deze handreiking en de spelregels waar wij ons aan moeten houden.

 

Vakantieverlof
Dit kan uitsluitend vanwege het specifieke beroep (seizoengebonden) van 1 van de ouders en maximaal 1 keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen. Dit verlof mag nooit vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien. Bij de aanvraag dient een verklaring van de werkgever te worden bijgevoegd.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:


 Familiebezoek in het buitenland
 Goedkope tickets in het laagseizoen
 Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn
 Eerder vertrek of latere terugkomst i.v.m. verkeersdrukte
 Samen reizen/in konvooi rijden
 Kroonjaren
 Sabbatical
 Wereldreis/verre reis


Wat zijn gewichtige omstandigheden?
Externe omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Tot en met tien schooldagen in een schooljaar beslist de directie over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de school.
In de volgende gevallen wordt het verlof toegekend:


 Verhuizing (max. 1 dag)
 Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesdagen gepland kan worden
 Huwelijk van bloed- en aanverwanten (bewijs aanleveren: bijv. trouwkaart)
 12,5 – 25 – 40 – 50 – 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders ; max. 1 dag
 Overlijden van bloed- en aanverwant (buiten Nederland max. 5 dagen)
 Officiële religieuze feestdagen


Iedere aanvraag graag 6 weken van tevoren schriftelijk indienen via een verlofformulier. Bij twijfel liever eerst (telefonisch) overleg met de directie.


Fijn weekend!

 

Namens het team van de Dreefschool

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren