Weekbrief 29 (28-05-2021)
28 mei 2021

Agenda

9 juni Studiedag gr 1-8, leerlingen vrij
15 juni Schoolreisje gr 3-7
21 juni Week van de oudergesprekken (online)
23 juni Sportdag gr 3-4
28,29 juni en 1 juli Musical gr 8
30 juni Sportdag gr 5-6
1 juli Groepsverdeling bekend
2 juli Doordraai ochtend gr 2 t/m 7, groep 8 start 10.30
6 juli Laatste schooldag gr 8
9 juli Laatste schooldag gr 1-7, kinderen middag vrij 

 

Beste ouders

 

Alle IEP toetsen zijn afgenomen en we maken ons op voor de afronding van het schooljaar. Zoals het er met alle versoepelingen uit ziet kunnen we veel leuke activiteiten plannen met alle kinderen.
Een daarvan is het schoolreisje! Op dinsdag 15 juni gaan de groepen 3 en 4 naar de Linneaushof en de groepen 5-6-7 gaan naar Drievliet. Alle ins & outs ontvangt u via de groepsleerkrachten.
Voor de groepen 1-2 volgt nog een datum.

 

Inline image

 


2 juli doordraai ochtend
Op 2 juli is de doordraai ochtend nieuw op de planning. Van 8.45-9.45uur draaien alle groepen door
naar het volgende leerjaar. Alle kinderen zien het nieuwe lokaal met de nieuwe leerkracht(en). Dit
bestond altijd alleen voor de oudste kleuters, maar we denken dat het voor alle kinderen een stukje
rust en ontspanning brengt als zij weten waar ze terecht komen na de zomer.
Op 1 juli vertellen we de kinderen bij wie zij in de klas komen. U wordt via de mail op de hoogte
gebracht.

 

Nieuwe bestemming voor de lege lokalen in de school
In beide gebouwen hebben we een aantal lokalen die op dit moment niet echt een specifieke bestemming hebben. Daar gaan we verandering in brengen!
We hebben het vaak over leren en ontwikkelen met het Hoofd, Hart en Handen op school. We vinden dat de onderdelen Hart en Handen meer in ons aanbod verweven mogen worden. De leerkrachten zijn uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van deze lokalen en dit te pitchen aan de andere collega’s. Ook Janneke en Melanie van de OR waren bij de presentaties aanwezig.

 

In samenspraak met het team en de OR hebben we besloten om op beide locaties een studieruimte in te richten. In deze ruimte staan alle bieb boeken, komen leuke “treinzitjes” voor de kinderen en bankjes om een boekpresentatie of spreekbeurt bij te wonen. Doel van deze ruimte is dat het prikkelend, inspirerend en uitdagend moet zijn om samen te leren en te lezen. Op de locatie Dreef is dit de ruimte waar groep 7 zit bovenin het gebouw en op de locatie KH is dit het tussenlokaal bij de groepen 8.
Op termijn komt er op de locatie Dreef een atelier in de oude keuken en op de KH in het ICT lokaal een wetenschap & techniek lokaal. (Alle vaste computers zijn inmiddels vervangen door chromebooks). Samen met de kinderen willen we na de zomer nog passende namen bedenken voor de lokalen en deze verder ontwikkelen. We denken met de inrichting van de studieruimtes rondom de herfstvakantie klaar te zijn.
De OR is bij dit proces betrokken, omdat zij nog gelden te besteden hadden van het lustrumfeest vorig schooljaar. Hierdoor kan alles naar wens gerealiseerd worden voor alle kinderen, passend bij de visie van de school. Wij zien ernaar uit om deze ruimtes in gebruik te nemen!

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De komende twee jaren krijgt het onderwijs zgn. NPO gelden om de hiaten als gevolg van de periode van thuisonderwijs op te vangen.
Er is veel onduidelijkheid over de inzet en hoogte van deze gelden bij de besturen en de informatie komt in stukjes binnen vanuit de Rijksoverheid, vandaar dat we nog geen vastgesteld plan hebben hoe de inzet van deze middelen eruit komt te zien op school.
Inmiddels hebben wij wel een schoolanalyse gemaakt van de eerste IEP afname. We hebben interventies gekozen die hierop aansluiten. Deze worden binnenkort besproken met het bestuur, het team en vervolgens ook met de MR. Na 15 juni kan ik u hier verder over informeren.


Fijn weekend!
Namens het team van de Dreefschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren