Weekbrief 21 (19-02-2021)
19 februari 2021

Agenda

15 t/m 18 februari: Adviesgesprekken gr.8
18 februari: Chromebooks inleveren
19 februari: Studiedag, kinderen zijn vrij!
22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie
8 t/m 19 maart: Afname IEP
9 maart: Studiedag groep 1 t/m 4, kinderen gr 1/2 , 3 en 4 zijn vrij
19 maart: Rapporten mee
22 t/m 31 maart: Oudergesprekken rapport/ IEP
31 maart: Paasontbijt

 

Beste ouders,

 

In verband met een studiedag aanstaande vrijdag, komt de weekbrief eerder. In deze weekbrief informeer ik u vooral over het antwoord op de vraag: “Hoe gaan we verder na de vakantie?”
Na de vakantie houden we de aanpassingen deels nog in stand. Hieronder puntsgewijs de keuzes die we hebben gemaakt:


- Alle groepen komen hele dagen naar school. Ook de groep 6-7-8 gaan vanaf maandag 1 maart starten in hele groepen, hele dagen.


- Start-pauze- en eindtijden blijven zoals het nu is. Kinderen komen zo verspreid de school binnen.


- De gymles wordt gegeven aan halve groepen, na de persconferentie op 2 maart beslissen wij of dit kan worden aangepast.


- RT aan individuele leerlingen wordt wel gegeven. Rots & water en muziek, wordt net als de gymlessen na 2 maart misschien aangepast. Reden hiervoor is dat deze vakleerkrachten de hele school doorgaan en 150 kinderen zien op een dag. Levelwerk en rekentijgers wordt nog niet opgestart in de oude vorm, reden hiervoor is dat er kinderen vanuit verschillende groepen samenkomen.


- Externen zijn nog niet welkom in de school, dus ook geen logopedie en ergotherapie.


- Oudergesprekken worden online gevoerd.

 

Vorig weekend nog sneeuw en aankomend weekend lente weer, geniet ervan. We hopen dat het na de vakantie net zo goed blijft gaan als op dit moment. En dat we stappen kunnen zetten naar een normaal voorjaar.


Bedankt voor jullie begrip en medewerking!

 

Fijne vakantie!


Namens het team van de Dreefschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren