Weekbrief 32
19 juni 2020

Agenda

20 juni: Bingo
26 juni: Wendag nieuwe groep 1, 2, 3 Huidige groepen 3 vrij
1 juli: Afscheid groep 8
3 juli:12.00 uur start zomervakantie
17 aug: Start schooljaar 2020/2021

 

Beste ouders/ verzorgers,


U krijgt dit schooljaar nog twee weekbrieven mee en dan zit het er al weer op. Een jubileumjaar dat wij niet snel zullen vergeten. Om toch nog enige glans aan het schooljaar te geven organiseren we zaterdag rond 16.30 uur een schoolbingo. De kinderen hebben allemaal een eigen bingo-kaart mee naar huis gekregen.

U vindt op you tube een introductiefilmpje: https://youtu.be/Vt1wRA0Hva4


Wanneer u zaterdag vanaf 1200 uur op de website www.dreefschoolbingo.nl klikt dan krijgt u een link . U kunt op website lezen wat u moet doen.

 

Wendag 26 juni
Vrijdag 26 juni gaan de kinderen van groep 2 wennen in groep 3. De kinderen van de huidige groepen 3 zijn die dag vrij. Nieuwe kinderen die na de zomer starten in groep 1, wennen die dag in groep 1-2.

 

Door de Corona-tijd vervielen de oefenochtenden voor groep 2 en heeft het wat langer geduurd om tot een indeling van de nieuwe groepen 3 te komen.

Maandag as. ontvangt u de indeling en vrijdag worden de kinderen verwacht in de lokalen van groep 3 op de Kleine Houtweg. Aanvang school 8.20 uur. De kinderen worden opgewacht op het achterplein van de Kleine Houtweg door de leerkrachten van de groepen 3

 

Advies GGD
Het RIVM heeft per 17 juni 2020 de adviezen voor kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid aangepast. Deze richtlijnen volgen wij als school.


Een kind jonger dan 6 jaar met verkoudheidsklachten mag naar school / kinderopvang indien:
- het kind niet hoest en geen koorts heeft;
- er in het gezin niemand is met koorts;
- de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;
- het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.


Een kind van 6 jaar of ouder met nieuw ontstane verkoudheidsklachten mag alleen naar schoolBSO /
gastouderopvang na een negatieve COVID-19 test en indien:
- het kind niet hoest en geen koorts heeft;

- er in het gezin niemand is met koorts; - de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;
- het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.
Het beleid voor kinderen met chronische verkoudheidsklachten is niet gewijzigd.


Achtergrond
Jonge kinderen (0-6 jaar) zijn vaak neusverkouden en worden nu frequent geweerd omdat neusverkoudheid ook een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een snotneus meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen met COVID-19 vertonen over het algemeen milde klachten en lijken maar een beperkte rol te spelen in de verspreiding van het virus. Op dit moment zijn er maar weinig nieuwe besmettingen van COVID-19 in Nederland en wordt de verspreiding verder beperkt door goede bron- en contactopsporing door de GGD. Hierdoor is het niet meer nodig om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.


Wanneer wel testen?
Het is wel belangrijk dat kinderopvang en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met klachten van COVID-19 blijven melden aan de GGD. De GGD zal een risico inschatting maken en bepalen of aanvullende adviezen of maatregelen noodzakelijk zijn. Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek.

Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.


Vragen?

De afdeling infectieziektebestrijding is telefonisch bereikbaar op werkdagen (08:30 - 17:00) en in het weekend (08:30-12:00) op telefoonnummer 023-7891612.

 

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.

 

Jan Vos van Marken

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren