Weekbrief 9
1 november 2019

Agenda

6 november Stakingsdag, school dicht
11 november Week adviesgesprekken groep 8
13 november Schaatsen groep 8
18november Facultatieve 10 min. gesprekken
20 november Schaatsen groep 8

 

Beste ouders/ verzorgers,


Zoals het er nu naar uitziet zal de Dreefschool, net als bijna alle andere scholen dicht zijn op woensdag 6 november. Alleen wanneer er in de tussentijd een akkoord gesloten wordt tussen de vakbonden en de minister, gaat de staking niet door.


Ziekte
De tijd van de griep breekt weer aan. Gelukkig hebben mijn collega’s daar geen last van. We hebben wel een aantal pechgevallen. Juf Caroline, intern begeleider van de middenbouw zal waarschijnlijk tot de kerstvakantie niet aanwezig zijn. Zij is gevallen met haar fiets en vervelend terecht gekomen. Hierdoor kunnen bepaalde zaken rondom de leerlingzorg vertraging oplopen. Mocht u met acute vragen zitten dan kunt u mij altijd mailen. Verder is juf Miranda van groep 6 vervelend gevallen en zij heeft haar voet gebroken. Zij is afwezig in de maand november.

 

Reünie

Er lopen al heel veel oud-leerlingen in Haarlem rond die weten dat er op 18 april een reünie is van de Dreefschool. Binnenkort verschijnt er op de website een button. Wanneer u hierop klikt kunt u zich opgeven voor de reünie. Wilt u dit nieuws ook delen met andere oud- leerlingen?

 

Kinderboekenweek
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’. De kinderen hebben in de Kinderboekenweek veel geschreven, gezongen, getekend, maar vooral gelezen. We hebben voor de schoolbibliotheek weer heel veel mooie, nieuwe boeken gekregen van de Ouderraad. Daar zijn we heel erg blij mee, bedankt! Sam, Imke, Yara en Luca wonnen de gouden penselen en griffels. Goed gedaan, allemaal! U vindt hier het verhaal van Yara en een fragment van Luca. Wat hebben we toch een talenten op school!


Fragment van Luca 7C
Met een boek op reis… Tim zat lekker te lezen. Het verhaal heette “Niet alles wat je ziet is fantasie”. De telefoon ging. Het was zijn beste vriend Max die kaartjes geregeld had voor een reis naar het Cybereiland. Tim vond het een geweldig idee. Lekker zonder z’n ouders die hem de hele tijd in de gaten houden. Hij pakte zijn spullen in en natuurlijk zijn boek. … Op het eiland klommen ze over een hek naar een geheime bunker. Hier lag een logboek. Tim las het eerste stuk. Dag 1: vandaag eerste dag. We hebben een paar insecten naar de dimensie gestuurd en ze kwamen ongedeerd terug. Dag 2: Mensen naar dimensie gestuurd, maar zij kwamen niet terug.

Wil je weten hoe dit spannende verhaal afloopt, kijk dan op de Dreef.


Nieuws over de fusie
TIENDUIZEND KINDEREN WERELDWIJS: TWijs is de nieuwe naam van het schoolbestuur waaronder onze scholen (voorheen van Sint Bavo en Salomo) vanaf 1 januari 2020 samen verder gaan. Deze naam – TWijs – is niet willekeurig gekozen maar drukt onze opdracht uit: Tienduizend kinderen Wereldwijs. Wij ontlenen onze opdracht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) van de Verenigde Naties, gericht op het jaar 2030*. In de komende 10 jaar zullen tienduizend kinderen onze scholen verlaten en uitstromen naar de middelbare school, op weg naar een plek in de grote, volwassen wereld om hen heen. Het beste en mooiste dat we deze kinderen kunnen meegeven is wereldwijsheid, zodat zij zich ontwikkelen tot weerbare en mondiale burgers, die zich inzetten voor vreedzaam samenleven, oog hebben voor duurzaamheid en gericht zijn op steeds blijven leren. Wij zijn er trots op om met ruim 800 medewerkers en 31 scholen verder te mogen werken aan onze opdracht. Die trots komt terug in onze nieuwe naam: TWijs. Iedereen die bij ons werkt – leerkrachten, schooldirecteuren, ondersteuners en beleidsmedewerkers – zet zich ervoor in dat kinderen bij ons een leerzame en prachtige schooltijd doormaken. Tienduizend kinderen Wereldwijs. Als TWijs zullen wij ons onverminderd inzettend voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en uitstekend werkgeverschap.

 

Namens het team wens ik u een fijn weekend.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Vos van Marken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren