Informatie Corona

11-01-2022

Eerder heb ik een bericht gestuurd en daarin aangegeven dat de afspraken in de school ongewijzigd zijn. Afgelopen weekend zijn de quarantaine regels aangescherpt.

 

Dit betekent:

bij drie of meer gevallen binnen zeven dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (personeel en leerlingen) in quarantaine gaat, of je nu wel of niet immuun bent. Het onderscheid tussen immuun en niet-immuun is komen te vervallen. (zie website POraad-aanscherping quarantaine regels).
Wilt u eraan denken om bij ziekmelden of afwezigheid dit door te geven via de knop 'afwezigheidsmelder' in Schoudercom? Dan komt dit bij ons op een centraal punt binnen. Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 -11 jan 2022.pdf

 

07-01-2022

Na drie weken gaan wij elkaar aanstaande maandag eindelijk weer zien! We zijn ontzettend blij om de deuren te openen en we hebben er veel zin in!

 

De afspraken zijn hetzelfde als voor de vakantie:

Als je verkouden bent of andere coronaklachten hebt, blijf je thuis (en laat je je testen).
In de school houden we rechts aan.
Onderwijspersoneel draagt in de gangen een mondkapje. Als je in groep 6,7 of 8 zit en je voelt je er prettig bij, dan kun je ervoor kiezen om in de gang ook een mondkapje te dragen. Als je dit niet wilt, dan kun je ervoor kiezen om dit niet te doen. 
Leerlingen vanaf groep 6 kunnen 2 zelftesten per week gratis op school afhalen bij meester Chaim of juf Liesbeth. Het afnemen van de zelftesten is een verantwoordelijkheid van de ouders.
En verder gaan we vooral weer veel met en van elkaar leren! 

 

We zien jullie graag maandag in de klas terug, denk aan je gymtas en andere schoolspullen die je misschien nog thuis hebt.

 

15-12-2021

Zoals gisteravond aangekondigd tijdens de persconferentie hebben de kinderen een verlengde kerstvakantie.

Dit houdt in dat onze school dicht is van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december.

Er zal geen afstandsonderwijs worden gegeven, de vakantie wordt verlengd voor de kinderen.

 

Noodopvang wordt georganiseerd van 20 t/m 24 december tussen 8.30-14.45 (ma-di-do-vr) en van 8.30-12.00 (woe en vrijdag groep 1 t/m 4). Deze opvang organiseren wij in samenwerking met BSO Geel-Witjes en is uitsluitend bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in de vitale sector, maar om geen afbreuk te doen aan de maatregelen vragen wij u uiterst terughoudend te zijn in het gebruik hiervan en uw kind(eren) thuis op te vangen.

 

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang wanneer u in de vitale sector werkzaam bent.

Dit kan uiterlijk donderdag 16 december 12.00uur via info apestaart dreefschool punt nl.

In de mail graag vermelden: voor-en achternaam kind, groep, welke dagen opvang nodig, mailadres en 06-nummer ouders en beroep ouders.

Informeer eerst bij uw eigen BSO in hoeverre deze organisatie ook tijdens schooltijd noodopvang biedt.

 

Het kerstontbijt wordt naar aanstaande vrijdag verplaatst, de kinderen zijn op de normale tijd uit. De groepsleerkracht informeert u hier verder over. De kerstmusical kan helaas niet doorgaan, want ook meester Rene is positief getest en "zijn" groep 7 zit in quarantaine. Deze groep had de hoofdrol in de musical.

 

Helaas geen vrolijk bericht voor de feestdagen, desondanks maken we er met elkaar een paar gezellige dagen van!

 

28-11-2021

Afgelopen vrijdag zijn er nieuwe maatregelen voor het onderwijs bekend gemaakt.

Op dit moment ligt er nog geen protocol voor het Primair Onderwijs. In dit protocol staan adviezen, dringende adviezen en verplichte maatregelen beschreven.

Wat wel duidelijk is, is dat het snottebellenbeleid weer gaat gelden. Dit betekent dat kinderen met lichte klachten en dus ook een lichte verkoudheid niet naar school mogen komen. 

 

Net als de vorige keer zijn we strikt bij de voordeur, zodat wij binnen de school alles zo normaal mogelijk door kunnen laten gaan. 

 

Looproute: iedereen in de school houdt rechts aan op de trappen en in de gangen.
We gaan niet in cohorten.
Pauzes en inloop organiseren wij op dezelfde manier.
Bouw, Levelwerk en Rekentijgers gaan door op 1,5 meter afstand.
Mondkapjes vanaf groep 6 is op dit moment nog geen verplichte maatregel in het basisonderwijs. Wanneer kinderen en collega's dit prettig vinden op de gang, dan zijn zij vrij om dit te dragen. 
Testen is en blijft de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de school. 
'Snottebellenbeleid' is weer van kracht; bij lichte klachten, zoals een lichte verkoudheid is het beleid dat de leerlingen thuis blijven. 
Zoals eerder vermeld wachten wij nog op het protocol vanuit de PO raad. Als er nog afspraken wijzigen, informeren wij jullie zo snel mogelijk.

 

20-09-2021

De nieuwe beslisboom voor de komende periode: Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 - RIVM (20-09-21).pdf

Wij hebben besloten om voorlopig tijdens de oudergesprekken en informatie avonden ouders in de school te laten en (nog) niet bij het halen en brengen van de leerlingen.

 

01-03-2021

Nieuwsbrief vanuit de GGD: GGD Nieuwsbrief voor ouders over testen kinderen 1 mrt 2021

 

08-02-2021

Het zgn.snottebellenbeleid is in de laatste dagen een veelbesproken onderwerp geweest.

De beslisboom die u kunt volgen om te bepalen of uw kind wel/niet naar school kan: Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8 - RIVM 060221 De belangrijkste conclusie vanuit deze update: Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar de noodopvang BSO en naar school.

 

05-02-2021

Officieel is aangekondigd dat de basisscholen as. maandag 8 februari weer heropenen. Natuurlijk zien wij onze kinderen weer graag op school. We vinden het wel belangrijk dat we dit op een veilige, verantwoorde en praktisch uitvoerbare manier kunnen doen. 

Wij zijn als school in overleg met ons bestuur en met andere basisscholen in de regio om te verkennen hoe we dit het beste kunnen organiseren. 

Wij willen u zo snel mogelijk informeren wat u vanaf maandag kunt verwachten, waarschijnlijk lukt dit vrijdag pas. De landelijke overleggen rondom de kaders waarbinnen de opening tot stand wordt gebracht worden nog gevoerd.

 

U kunt er alvast rekening mee houden dat we niet "normaal" opengaan vanwege de aangekondigde verscherpte maatregelen voor de basisscholen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we ervoor kiezen om de kinderen weer in halve groepen naar school laten gaan, zodat we voldoende afstand kunnen houden. Het kan ook mogelijk zijn dat we op verschillende begintijden starten om de afstand tussen de ouders en de leerlingen in de school goed te organiseren.

 

We zijn in goed overleg met het bestuur, buurtscholen en opvang en wachten de kaders vanuit de PO raad en de overheid af en zullen dit, zodra er meer bekend is, met u delen.

 

01-02-2021

Nieuwe protocollen voor heropening: OCW en RIVM eerst aan zet: Coronavirus (COVID-19)

 

Nu het kabinet de heropening van scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs heeft aangekondigd, zijn veel scholen in afwachting van de geactualiseerde protocollen. De PO-Raad verwerkt de nieuwe maatregelen en adviezen waar nodig in de protocollen, maar is daarin afhankelijk van het ministerie van OCW en het RIVM. Zij voeren momenteel nog overleg over welke aanvullende maatregelen nodig zijn op school.

De PO-Raad en vakbonden zijn sinds vanmiddag met het ministerie in overleg over deze maatregelen en adviezen. Ook is nog onduidelijk welke maatregelen verplicht zijn en welke als advies gezien kunnen worden. De PO-Raad verwerkt deze wijzigingen waar nodig vervolgens in de protocollen, maar vraagt vooral om ruimte zodat de sector in de eigen situatie verantwoord kan handelen.

De geactualiseerde versie van de protocollen moet daarna nog worden afgestemd met partners in het veld, zoals vakbonden, kinderopvangorganisaties en ouderorganisaties. Bij vragen moeten delen van de protocollen soms ook nog worden voorgelegd aan het RIVM, GGD-GHOR of het ministerie van OCW.

De PO-Raad begrijpt dat scholen snel meer helderheid willen over de heropening van de scholen en dat nieuwe protocollen daarbij helpen. Het proces tot zorgvuldige actualisering van de protocollen kost helaas tijd. De sectororganisatie adviseert scholen daarom ook nog even te wachten met het treffen van voorbereidingen voor de heropening op 8 februari. Als we meer duidelijkheid hebben, informeren we leden hierover via de website, nieuwsbrief en webinar, waarvoor leden een uitnodiging hebben ontvangen.

 

Archief Corona informatie

Vandaag hebben we overleg gehad over onder meer de lockdown en de verlenging. 
We gaan er nu vanuit dat we sowieso niet eerder opengaan dan 25 januari, en houden er rekening mee dat het nog langer kan duren.
In ieder geval willen we maandag 18 januari een ophaalmoment organiseren. Deze keer willen we het ophaalmoment korter doen en plannen tussen 12.00 en 14.30u, zodat iedereen in de ochtend de structuur aan kan houden van de geplande GM.

De planning tot aan de voorjaarsvakantie wordt aangepast, alles is daarbij afhankelijk van de maatregelen.
Het betekent in ieder geval dat de planning van de IEP verschuift, en ook de datum waarop de rapporten worden meegegeven wordt verplaatst naar een later moment.

 

Coronabrief 26 oktober 2020

 

Protocol Basisonderwijs

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het
basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en
de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM. Protocol Basisonderwijs

 

Beslisboom

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. Beslisboom verkouden kind 0 jaar t/m groep 8

 

GGD Kennemerland

GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief over kinderen op basisschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences