Onze school

Hier vindt u algemene informatie over de Dreefschool, zoals de schooltijden en teaminformatie

Ouders

Alle informatie voor ouders zoals de jaarkalender van onze school en de weekbrief zijn hier te vinden.

SchouderCom

Elke klas laat hier weten wat ze hebben gedaan en meemaken. En wat er in de planning staat.

Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is immers anders en u wilt het beste voor uw kind.

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en zo nodig is

Weekbrief 8 (03-12-2021)

Agenda

8 december: Studiedag gr. 1 t/m 4: kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij
20 december: Hofjestocht
23 december: Kerstviering
24 december: 11.50 leerlingen gr. 1 t/m 8 KH vrij, 12.00 leerlingen gr. 1 t/m 8 Dreef vrij
27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie

 

Beste ouders,

 

Wat een fantastisch feest vandaag! Sinterklaas en de Pieten zijn ook dit jaar weer bij ons langs gekomen. Dankzij de geweldige inzet van de ouderraad heeft iedereen kunnen genieten van een gezellig feest in de gymzaal. Ook de kinderen die in quarantaine zitten of ziek zijn hebben dit feestje online meegemaakt.
Het bezoek was van tevoren aangekondigd met het Dreefschool Sinterklaas journaal, want Sint had al een kijkje in de klassen genomen. Ook hadden alle hulppieten tijdens de gymles al goed geoefend met meester Pieter en een pieten diploma gehaald! Dit weekend wordt pakjesavond gevierd, de kinderen mogen maandag iets later komen. We hebben een uurtje inloop gepland. De brigadiers zijn alleen op de gebruikelijke tijd op de Dreef.

 

Inline image Inline image

 

Opnieuw veranderingen in de maatregelen
Er is een update gemaakt van het protocol van de PO raad. Belangrijkste wijziging voor ons is dat de collega’s verplicht zijn een mondkapje in de gangen te dragen. Hier zijn wij afgelopen maandag direct mee gestart. In de bijlage kunt u de aangepaste beslisboom lezen. Zoals u waarschijnlijk via het nieuws heeft meegekregen mogen kinderen met een lichte verkoudheid en een negatieve zelftest naar school komen. De zelftesten voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 worden komende week op school geleverd. Wij geven twee per week twee zelftesten aan de kinderen mee. De zelftesten worden niet op school afgenomen, wij blijven bij het uitgangspunt dat dit de verantwoordelijkheid is van ouders.

 

Nederland leest Junior
Alle leerlingen van de groepen 7 doen mee aan het project 'Nederland leest junior'. De hele groep leest hetzelfde boek Katvis. Een razend spannend verhaal over valse vrienden, echte gangsters en een kip genaamd Beyoncé. Een origineel en boeiend boek dat leest als een spannende film. Het is voor de kinderen een leuke ervaring om met elkaar en op verschillende manieren hetzelfde boek te lezen. We lezen zelfstandig, soms in duo's, in kleine groepjes of lezen mee met de leerkracht. (Hardop) lezen blijft ook in de bovenbouw belangrijk. Het boek leidt ook tot boeiende en leuke gesprekken in de klas over reizen, grenzen, gevaren van internet en ontmoetingen met cybervrienden. Daarnaast doen we dit ook om het leesplezier te stimuleren. De kinderen mogen het boek na het project houden. Zo heeft iedereen het boek van schrijver Tjibbe Veldkamp thuis op de plank staan.

 

Inline image


Fijn weekend en een gezellige pakjesavond,


Namens het team

Weekbrief 7

Agenda

26 november: Kinderpanel
3 december: Sintviering gr. 5 t/m 8 KH om 13.50 uur uit, gr. 5 t/m 8 Dreef om 14.00 uur uit.
8 december: Studiedag gr. 1 t/m 4: kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij
20 december: Hofjestocht
23 december: Kerstviering
24 december: 11.50 leerlingen gr. 1 t/m 8 KH vrij, 12.00 leerlingen gr. 1 t/m 8 Dreef vrij
27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie

 

Beste ouders

 

Bij deze een verlate weekbrief. Door de enorme toename van het aantal besmettingen in de afgelopen week, zijn we enorm overvallen.


Vandaag zijn er nog zes groepen die online onderwijs krijgen en morgen zijn dat er waarschijnlijk nog maar twee. Het is voor ons allemaal wennen dat wij in zo’n korte tijd snel moesten schakelen. Dat zal voor jullie en voor jullie kinderen niet anders zijn geweest.
Op dit moment hebben wij voor de komende dagen veel afwezigheid van leerkrachten op te lossen, ook dat is een uitdaging waar wij in het onderwijs nog steeds voor staan. Door quarantaineplicht of een positieve uitslag zijn ook de collega’s voor een korte of langere periode verplicht om thuis te blijven.


Ik wil u bij deze informeren hoe wij hiermee omgaan:
1. Er wordt een vervanger gezocht via de externe invalpoule van Twijs.
2. Er wordt een vervanger gezocht door ondersteuners in de school in te zetten voor een groep.
3. Er wordt gevraagd of collega’s extra dagen willen werken.
4. Er wordt over gegaan op thuisonderwijs.


Online onderwijs bieden wij uiterlijk na drie dagen aan. Uiteraard proberen wij dit indien mogelijk al eerder te organiseren. U hoort via de groepsleerkracht het programma wat online aangeboden gaat worden.
Helaas wonen en werken wij op dit moment in een samenleving waarin het thuisonderwijs niet meer is weg te denken. Hoe goed wij ook ons best doen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, zorgt dit ervoor dat het gebrek aan continuïteit ten koste gaat van de kwaliteit en dit is voor iedereen een onbevredigend gevoel wat soms leidt tot frustraties.
Wij merken bij de leerlingen dat zij gemotiveerd zijn om fysiek les te krijgen en dat frustraties van sommige ouders zijn weerslag heeft op de kinderen.
Laten we in de komende periode proberen om te accepteren dat de wereld er voor iedereen weer anders uit ziet. Door acceptatie en relativering helpen wij onze kinderen het beste om zich op een gezonde manier te ontwikkelen.
We hebben geen invloed op alle regelgeving om ons heen, maar wel op de wijze hoe wij hier samen mee omgaan. Laten we hier vooral gezamenlijk in optrekken en ons gemeenschappelijke doel niet uit het oog verliezen.


Hartelijke groet,

 

Namens het team van de Dreefschool,

 

Manouk Geerlings

November 18Continue reading
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences